สรงน้ำขอพรวันสงกรานต์ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดป่าทรัพย์ทวี

รองปรีชา รักษาการ นายก อบจ. นิมนต์ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดป่าทรัพย์ทวี สรงน้ำขอพรวันสงกรานต์ และร่วมสมทบ ทำบุญผ้าป่าสร้างโรงพยาบาล อิ่มบุญกันถ้วนหน้า ทั้งตำบลวังยางวันที่ 15 เมษายน 2561เวลา 12.00 น.ที่บ้านพักของนายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่ 129/1 หมู่ 1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร  ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม (สายหลวงปู่ชา ) วัดป่าทรัพย์ทวี บ้านบุเจ้าคุณ อ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา วัดป่าสายปฏิบัติธรรม ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ได้รับนิมนต์เดินทางมา ให้ชาวตำบลวังยางได้สรงน้ำขอพรวันสงกรานต์ นายแสน ผิวลออ นายกเทศบาลตำบลวังยาง ทำหน้าที่พิธีกร ดำเนินการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวตำบลวังยางไม่ว่าจะเป็นนาย อนันต์ ผลอำนวย นายปริญญา ฤกษ์หร่าย นายสนั่น สบายเมือง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร  นายชัยยศ ตั้งนิยม นายศักดิ์สิน ศรีวิไล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายรังสรรค์ สบายเมือง ประธานชมรมโรงสีจังหวัดกำแพงเพชร นายธงชัย ธรรมสุขคติ อดีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร คหบดี พ่อค้า นักธุรกิจ ชาวไร่อ้อย โรงสีลานข้าว ร่วมพิธีทางสงฆ์ ถวายดอกไม้สด หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม นอกจากนี้ประชาชนชาวตำบลวังยางได้ ร่วมถวายกองผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นบุญใหญ่ในการร่วมสร้างอาคารโรงพยาบาล และจัดหาอุปกรณ์การแพทย์สำหรับโรงพยาบาลสี่ภาค ที่เป็นโครงการตามดำริของหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ซึ่งขณะนี้อาคารโรงพยาบาลที่กำลังดำเนินการก่อสร้างก็คือ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ที่หลวงพ่อกัณหา เมตตา รับเป็นประธานในการก่อสร้าง หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม (สายหลวงปู่ชา ) วัดป่าทรัพย์ทวี เป็นอาจารย์ของ พระอนุกร อัตทโม ได้บวชที่วัดนี้ มากว่า 20 พรรษา สถานะเป็นน้องชายของนายปรีชา ฤกษ์หร่าย และครอบครัวฤกษ์หร่ายนั้นมีความศรัทธาหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม (สายหลวงปู่ชา ) วัดป่าทรัพย์ทวีเป็นยิ่งนัก และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าวแล้ว ประชาชนที่มาร่วมในกิจกรรม ก็ได้ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป ร่วมกันสรงน้ำพระหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดป่าทรัพย์ทวี รวมทั้งพระอาจารย์พระสงฆ์ที่ติดตามมาด้วยทั้งหมด ซึ่งบรรยากาศในการสรงน้ำพระก็เป็นไปตามประเพณีอันดีงามของไทย ในเทศกาลตรุษสงกรานต์  ซึ่งการสรงน้ำพระ เป็นประเพณีวัฒนธรรมของไทย นอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆอนุชนคนรุ่นหลังได้ซึมซับรับเอาวัฒนธรรมที่ดีงามนี้ไว้ เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบต่อไป