ท่องเที่ยว กีฬา กำแพงฯ พาสื่อท่องเส้นทางเที่ยวเชิงรุก

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเชิงรุกสำรวจและเปิดตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร โดยนำคณะสื่อมวลชน ออกสำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ภายในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรให้แพร่หลาย ไปสู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการมีส่วนร่วมรวมทั้งส่งเสริมทั้งด้านเศรษฐกิจและรายได้ให้กับจังหวัดกำแพงเพชรกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 ถึงวันที่ 8 เมษายนโดยนางปริศาปราณพรหมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุกซึ่งเป็นการสำรวจและเปิดตลาดแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรโดยนำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางและท้องถิ่นรวมถึง นิตยสาร welcome เพื่อร่วมสำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ตามโครงการนี้ คณะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร  พร้อมด้วยสื่อมวลชนเริ่มต้นการเดินทางมุ่งหน้าไปที่วัดปราสาทบ้านคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ชมวิหารพระพุทธรูปหลวงพ่อโต ที่มีอายุยืนยาวถึง 650 ปี แหล่งกำเนิดพ่อขุนศรีอินทราทิต หลังจากบันทึกภาพเสร็จแล้วก็ได้เดินทางไปชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แก่งเกาะใหญ่ ตั้งอยู่ในเขต อำเภอขาณุวรลักษบุรี และชมธรรมชาติตามเส้นทางถนนสายตะวันตก เพื่อเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมชาวเขา อำเภอคลองลาน ที่ศูนย์แห่งนี้ ได้รวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของชาวเขาไว้ทุกเผ่า นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปชมความงดงามของน้ำตกคลองลาน ควบคู่ไปกyบชมน้ำตกคลองวังเจ้า ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก โดยมีลำธาร สายน้ำไหลผ่านคั่นระหว่างกลาง นอกจากนี้จังหวัดกำแพงเพชร ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คือบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ อบจ.กำแพงเพชร น้ำพุร้อนที่นี่ไร้กำมะถัน สามารถดื่มกินได้ และนิยม อาบน้ำแร่แช่ฝ่าเท้าฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพกันที่นี่ จังหวัดกำแพงเพชร นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานเช่นอุทยานประวัติศาสตร์ วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง ที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองกำแพงเพชร คู่กับงานประเพณีนบพระ – เล่นเพลง ที่ตำบลนครชุม ตลาดอนุรักษ์ความเป็นไทย เรียกว่าตลาดย้อนยุค โดยนำอาหารโบราณ และการแต่งกายในสมัยโบราณ สร้างบรรยากาศให้ตลาดแห่งนี้เป็นที่นิยม และเป็นอัตลักษณ์ของคนที่นี่ ส่วนท่านที่ต้องการเรียนรู้ การทำพระเครื่องก็สามารถไปเที่ยวชม แหล่งพิมพ์พระเครื่องใหญ่ที่สุดของจังหวัดกำแพงเพชรได้ที่ตำบลแห่งนี้เช่นเดียวกันครับ//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร