เทศบาลกำแพงฯเปิดอบรมลูกเสือสำรองชั้นสูง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 09.00 นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง ซึ่งทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมกับสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ให้มีความรู้ ความเข้าใจจุดหมาย วัตถุประสงค์และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือโลก
2.เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือ สามารถวางแผนดำเนินการฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่และมีทักษะในการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ มีพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถานศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 30 คน