สภาฯ ทม.กำแพงฯประชุมข้อราชการอนุมัติงบพัฒนาคุณภาพชีวิต ปชป.

สภาฯ ทม.กำแพงฯประชุมข้อราชการอนุมัติงบพัฒนาคุณภาพชีวิต ปชป.

Read more

อบรมความรู้ประกันภัยสำหรับการประกันภัยข้าวนาปี

อบรมความรู้ประกันภัยสำหรับการประกันภัยข้าวนาปี

Read more

นายก..ติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

นายก..ติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

Read more

อบรม อสม.ควบคุมโรค ป้องกันฉี่หนู มากับฝน

วันที่ 18 พฤษภาคม 25

Read more

ปตท.สผ.มอบทุนการศึกษาบุตรทหาร-ถังน้ำจุ 2 พันลิตร กองทัพภาค 3

ปตท.สผ. มอบงบประมาณส

Read more

ตรวจประเมิน ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ตรวจประเมิน ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

รพ.สต.เกศกาสร นวัตกรรมด้านบริการ เพื่อสุขภาพของประชาชน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุข

Read more

นายกกาชาด เยี่ยมยายอายุกว่า 100 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

นายกกาชาด เยี่ยมยายอายุกว่า 100 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

Read more

ยังมีทุกวัน ให้จัดระเบียบ ป้ายรกรุงรัง กีดขวางถนน ทางเท้า

ยังมีทุกวัน ให้จัดระเบียบ ป้ายรกรุงรัง กีดขวางถนน ทางเท้า

Read more

คณะกรรมการกาชาด ร่วมทำบุญ สร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” 

คณะกรรมการกาชาด ร่วมทำบุญ สร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” 

Read more