จังหวัดกำแพงฯ ป้องกันระบาดโรคพิษสุนัขบ้า

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมด้วยนายไพโรจน์​ แก้ว​แดง​ รอง​ผู้ว่า​ราชการ​จังหวัด และนายธวัชชัย​ เกตุ​พันธุ์​ ปลัด​จังหวัด พร้อม​หัวหน้า​ส่วนราชการ​จังหวัด โดยนางเพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัด, นายเชาวนัย ชาญเชี่ยว​ นายกเทศบาลาเมืองหนองปลิง, หน่วยงาน​ที่​เกี่ยวข้อง​ และเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้  สืบเนื่องจากข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในหลายพื้นที่ของประเทศไทย (จังหวัดกำแพงเพชรยังไม่พบการแพร่ระบาด) จึงได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด, ด่านกักกันสัตว์, เทศบาลเมืองหนองปลิง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันโรคพิษสุนัข โดยดำเนินการจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมัน รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพของสัตว์ ฯลฯ ภายในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัด (และบริเวณใกล้เคียง) ซึ่งปัจจุบันมีสุนัขจรจัดอาศัยอยู่ เพื่อดูแลป้องกันให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ รวมถึงข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย