ผู้ตรวจฯกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชม บริษัท โอเมกา

นายพรเทพ การศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม บริษัท โอเมกา 3.6.9 แอนด์ไลโคปีน จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 379/1 หมู่ที่ 13 ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ประเภทอุตสาหกรรมอาหาร การหีบสกัดน้ำมันจากพืชหรือเมล็ดพืชถั่วดาวอินคา โดยมีนายวิชัย ใจวิสุทธิ์หรรษา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเมกา 3.6.9 แอนด์ ไลโคปีน และ นายสมเกียรติ รัชคง อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร , นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร  , นายสมศักดิ์ ขำสกุล ประธานหอกการค้าจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะให้การต้อนรับ ชมการนำเสนอขั้นตอนการผลิตน้ำมันจากถั่วดาวอินคา ตลอดจนชมขั้นตอนการผลิตจริงในห้องแลป

สำหรับ บริษัท โอเมกา 3.6.9 แอนด์ไลโคปีน จำกัด ผลิตสินค้า1 น้ำมันโอเมก้าสกัดถั่วดาวอินคา 2.ผงโปรตีนจากถั่วดาวดินคา 3. อาหารเสริมโฮเมก้าจากถั่วดาวอินคาชนิดซอฟเจล บรรจุขวดแก้ว