เทศบาลประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายสวนสาธารณะโซน A

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ออกกำลังกายในสวนสาธารณะโซน A หลังจากที่ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้รับแจ้งจากประชาชน ที่ไปเดินวิ่งออกกำลังกาย อุปกรณ์ออกกำลังกายในสวนสาธารณะ มีอายุการใช้งานมานาน ได้เสื่อมโทรม ชำรุดเสียหาเป็นปัญหาที่ประชาชนผู้มาใช้บริการไม่ได้รับความสะดวก จึงได้ดำเนินการสั่งให้กองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้สำรวจและเข้าปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องออกกําลังกาย ภายในสวนสาธารณะโซน A ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ให้กับผู้ใช้บริการสวนสาธารณะซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการ  อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ จึงประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับทราบ พร้อมทั้งขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ //ข่าวกองช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร