ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 7 กรมทหารราบที่ 14

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 7

กรมทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการ

วันที่ 10 พฤษภา 2561 เวลา 10.09 น. กรมทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก พล.ต.อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ทำบุญในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 7 เนื่องด้วยวันที่ 9 กันยายน 2560 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 7กรมทหารราบที่ 14 ได้กำหนดจัดงานทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตข้าราชการในสังกัดและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานข้าราชการและครอบครัวโดย พ.อ.อาสาฬหะ  พูลสุวรรณ ผู้บังคับการกรมททหารราบที่ 14, พ.อ.พงศธร  นิพภยะ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 14/รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร  พล.ท.คู่ชีพ  เลิศหงิม อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 3, พ.อ.ประสาน  แสงศิริรักษ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย และหน่วยขึ้นตรง ได้จัดให้มีพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 7  ในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีอดีตผู้บังคับบัญชาและผู้ใหญ่ที่ร่วมงานประกอบด้วย นายธวัชชัย  เกตุพันธ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร,นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ นายธำรง อัศวสุธีรกุล อดีต สปช.จังหวัดกำแพงเพชร,นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร,และตัวแทน นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกอบด้วย  //ภาพข่าว เครือข่าย ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร พิพัฒน์ จงมีความสุข ผู้สื่อข่าว รายงาน