ต้อนรับ ผอ.ร.ร.อนุบาลกำแพงเพชร “ครู หมิง”ดร.เนาวรัตน์ นาคพงศ์

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ได้ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนแล้ว หลังจากที่ว่างเว้นตำแหน่งมานานถึง 8 เดือน คณะกรรมการบริหาร เครือข่ายผู้ปกครอง อดีตครูและเพื่อนครู ต้อนรับ“ครู หมิง”ดร.เนาวรัตน์ นาคพงศ์อย่างอบอุ่น ท่ามกลางคราบน้ำตาแห่งความปิติ และช่อดอกไม้แห่งความยินดีผู้สื่อข่าว กำแพงเพชร ฮ็อตนิวส์  kppnews.net ได้ไปบันทึกภาพข่าวการต้อนรับ ดร. เนวรัตน์ นาคพงษ์ “ครูหมิง”อดีต ผอ.โรงเรียนสาธิตฯ ที่ได้เดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร หมู่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ภายในหอประชุมพิสุทธิ์จงกลนี คณะครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ได้ให้การต้อนรับและจัดกิจกรรมการแสดงต้อนรับของนักเรียน และการนำเสนอวีดีทัศน์ประวัติและผลงานของ ดร.เนาวรัตน์ นาคพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ผ่านสื่อผสมเพลงไทย และคณะครูได้ร่วมกันร้องเพลง บ้านอนุบาลแสนสุข กันอย่างประทับใจ โดยมีบุคคลสำคัญร่วมให้การต้อนรับประกอบไปด้วย  นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ,นายอนุพงษ์ เรืองชัยศิวเวท นายกสมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ,นายสาธิต ตันติสันติสม ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ,นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร นายสมวุฒิ ศรึอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41กำแพงเพชร ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ นายสมพงษ์ มาธุพันธ์ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 นายถวิล ศิริสุนทร ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม  นายเนาวรัตน์ ยงยุทธวิชัย อดีตผู้อำนวยการระดับสูงสำนักอำนวยการสำนักงานอัยการภาค 6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ทรงคุณวุฒิ ชมรมบัวบาน นำโดย ครูกัลยา เมฆสุวรรณ  และอดีตครูของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรที่เกษียณราชการไปแล้ว มอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดีกับ ครู หมิง ท่ามกลางรอยคราบน้ำตาแห่งความปิติ และช่อดอกไม้แห่งความยินดี นายสมวุฒิ ศรึอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 กล่าวถึงโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษาเป็นต้นแบบ ของโรงเรียนประถมศึกษาต่างๆ ของจังหวัดกำแพงเพชร เป็นโรงเรียนอนุบาลจังหวัดซึ่งมีเกียรติภูมิศักดิ์ศรี และผลงานชื่อเสียงที่ดีสะสมมาอย่างยาวนาน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรวันนี้ ได้คนดีคนเก่งซึ่ง เคยเป็นสมาชิก ในอนุบาลกำแพงเพชรมาก่อน ถึง 18 ปี และก็ออกจากไปฝึกฝนประสบการณ์ เสริมเติมผลงานต่างๆเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลในวงการศึกษาโดยทั่วไป เพราะนอกจากเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นจริงใจ เป็นคนมีน้ำใจ เป็นคนที่เอาใจใส่ต่องานและต่อคน และสิ่งหนึ่งคือการครองงาน รับผิดชอบอย่างชาญฉลาด มองอย่างแตกฉานมอง อย่างทะลุปรุโปร่ง และมองเส้นทางเดินอย่างเหมาะสมพอเพียง กับวิถีชีวิตอันควร นอกจากนี้ยังเคยทำงานกับ ผอ. สมัยหนึ่งในระยะเวลา 5 ปี คอยช่วยเหลือสนับสนุนทางความคิดสติปัญญา  อยู่บ่อยครั้ง  เป็นสุภาพสตรีแต่มีความเข้มแข็งไม่แพ้สุภาพบุรุษ จึงมั่นใจว่า 5 ปีที่เหลือก่อนเกษียณราชการ จึงเป็นโอกาสอันดีของพี่น้องชาวอนุบาลกำแพงเพชรที่จะได้ผู้นำมาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้บรรลุความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้สมฐานะกับเป็นโรงเรียนอนุบาลจังหวัดกำแพงเพชร เป็นอนุบาลจังหวัดที่ได้รับการยกย่องเชื่อถืออย่างน่าภาคภูมิใจต่อไป ชมรมดอกบัวบานโดยตัวแทน คุณครูกัลยา เมฆสุวรรณ กล่าวถึง ครูหมิงว่า เป็นความคิดมาตั้งแต่ดั้งเดิม ที่ต้องการ ครูหมิงมาเป็น ผอ.โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ที่ต้องการคนดี มีความสามารถ  มีความตั้งใจมุ่งมั่น พากเพียร และวิสัยทัศน์ ทันสมัย เฉียบแหลม เขามองโลกทัศน์ที่ทันสมัยและมีความคิดที่ไม่จมอยู่กับที่ มั่นใจว่า ดร.เนาวรัตน์ นาคพงศ์ มาเป็น ผอ.ที่นี่จะมีความก้าวหน้ามากๆขึ้นต่อไป

จากใจ…

ดร.เนาวรัตน์ นาคพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชร ได้กล่าวกับผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้ว่า เป็นภาพแห่งความประทับใจ ที่จะจดจำไปจนไม่รู้ลืม และในวันนี้ยากที่จะทำ ความรู้สึกควบคุมให้ปกติได้  และวันนี้ได้กล่าวถ่อมตนว่า ตัวเองนั้นไม่ได้มีความเก่ง มีความสามารถเหนือใครๆ เพียงแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน ในทุกระดับ ด้วยการปลูกฝังมาว่า เมื่อเป็นคนจนเมื่อมีโอกาสได้ศึกษา ก็ศึกษาและได้รับผิดชอบหน้าที่อย่างดีที่สุดขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจอย่างดีที่สุด ขอบคุณที่ทุกคนพูดให้กำลังใจ และสัญญาว่าจะทำหน้าที่สุดกำลังความสามารถ วันนี้ได้รับโอกาสเป็นความโชคดีส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็คือภาระความรับผิดชอบ ความคาดหวังของทุกๆคน บ้านอนุบาลกำแพงเพชรแห่งนี้ จะเป็นบ้านที่สง่างาม เป็นบ้านที่ทำหน้าที่อย่างดี เป็นบ้านที่สวยสดงดงาม เป็นบ้านที่นำชื่อเสียงมาสู่บ้านหลังใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชรของเราทุกคน ฝากความหวังและตั้งใจ ขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด สมกับที่ทุกคนคาดหวัง แต่สุดท้ายขอฝากทุกท่าน ให้กำลังใจกัน  มาดูแลกัน เพื่อทำให้ ครูหมิง มีความสุขที่สุด ได้โปรดให้การสนับสนุน และโปรดเป็นที่ปรึกษา ได้โปรดดูแลกัน อย่าทอดทิ้งกัน รักและขอบคุณทุกๆคนจริงๆจากใจจริงค่ะ// พิพัฒน์ จงมีความสุข ผู้สื่อข่าว//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร