พิธี เคารพ บรรจุศพ “เถ้าแก่ฝอ” ปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ศรีทองบริการ

ชาวคลองขลุง ร่วมทำบุญ พิธีเคารพศพ “เถ้าแก่ฝอ” เคลื่อนบรรจุ สุสานมังกรทอง ญาติกราบขอบคุณแขก ร่วมอาลัยเป็นเกียรติแก่ครอบครัวด้วยความเคารพยิ่ง วันที่ 16 พฤษภาคม2561 ครอบครัวปรางค์ศรีทอง ประกอบพิธีทำบุญ และพิธีประเพณีชาวจีนเคารพศพ เตี่ยสุรชัย ปรางค์ศรีทอง “เถ้าแก่ฝอ”พ่อตาของ นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรภายในบ้านพัก ปั๊มสีทองบริการ ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชรเตี่ยสุรชัย ปรางค์ศรีทอง อายุ 84 ปี ที่เสียชีวิตด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยตั้งสวดพระอภิธรรมศพที่บ้านพัก ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ศรีทองบริการ กำหนดสวดพระอภิธรรมศพถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และในเช้าวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 09.00 น.มีพิธีทำบุญและพิธีเคารพศพตามประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน เวลา 11.30 น.ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีน และเวลา 13.00 น.ครอบครัวบุตรธิดาปรางค์สีทอง พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเคลื่อนศพเดินทางไปยังสุสาน มังกรทอง บ้านเนินกรวด ตำบลลานดอกไม้ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบพิธีบรรจุศพ เตี่ยสุรชัย ปรางค์ศรีทอง “เถ้าแก่ฝอ” ถือกำเนิดที่จังหวัดกาญจนบุรี บิดามารดามาจากโพ้นทะเล ก่อนที่จะเดินทางมายังจังหวัดกำแพงเพชร ปักหลักที่อำเภอคลองขลุง และเติบโตสร้างครอบครัว และธุรกิจปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ในนาม “ศรีทองบริการ”และได้ขยายธุรกิจปั๊มน้ำมันไปยัง 11 แห่งทางภาคเหนือ เป็นผู้ประกอบคุณงามความดี ให้กับสังคม เป็นที่รักใคร่ เป็นผู้ที่บริจาคที่ดินสาธารณประโยชน์สร้างสถานีตำรวจภูธรคลองขลุงในปัจจุบัน พิธีทำบุญบรรจุศพ เตี่ยสุรชัย ปรางค์สีทอง ทางครอบครัวก็ยังได้บริจาคทรัพย์ ให้กับ วัด โรงพยาบาล รวมจำนวน 3 แสนบาท เพื่อเป็นกุศล ในพิธีเคารพศพช่วงเช้าของวันนี้ ทางเจ้าภาพ  ได้รับเกียรติจาก นายวิศิษฐ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง เป็นประธานในพิธีเคารพศพ ร่วมด้วย นายสนั่น สบายเมือง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร นายพิชิต รัตนจินดา ร้านรัตนภัณฑ์ตลาดท่ามะเขือ นายวันชัย ศิริพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามัคคี  นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โรงสีธันยบูรณ์สถาพร จำกัด นายชัยศิริ ศรีวิจิตร เจ้าของปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ศรีวิจิตรนครสวรรค์ นายเอ็งฮวด แซ่เตีย อุปนายกสมาคมส่งเสริมฯ นายเกรียงศักดิ์ พานิมณีท่าทรายกุ่ยเหลียง นายยงยุทธ ประเสริฐ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร นายศิริชัย เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองขลุง นางธัญวลัย ธันยบูรณ์สถาพร คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นางสุดศิริ ศุภกิจเจริญ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร.ต.ต.วินัย วิจิตรพัชราภรณ์,โรงเรียนสอนขับรถวีเอ็น ไดร์ฟวิ่ง เซ็นเตอร์ กำแพงเพชร นอกจากนี้ยังมีเครือญาติอีกหลายตระกูล เข้าร่วมพิธีเคารพศพผู้วายชนม์กันอย่างสมเกียรติ ตามประเพณีของชาวจีนที่ถือปฏิบัติสืบกันมา ประเพณีงานศพตามประเพณีของชาวจีน มีข้อปฏิบัติในการกระทำพิธีอย่างถูกต้องตามโบราณประเพณี เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล และความเจริญรุ่งเรือง ของลูกหลานต่อไปในภายภาคหน้า  ส่วนสถานที่ฝังศพก็ต้องเป็นที่ลาดชัน เบื้องหลังเป็นภูเขา ซึ่งหมายถึงความมั่นคงแข็งแรง ความมีหลักฐานใหญ่โต ด้านหน้าเป็นที่ราบกว้างใหญ่ หรือมีแม่น้ำอยู่ด้านหน้า หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นสุด ครอบครัวปรางค์ศรทองได้จับจองพื้นที่ สุสานมังกรทองเป็นสถานที่บรรจุศพ เมื่อขบวนได้เคลื่อนออกจากบ้านพักและมุ่งหน้าถึงสุสานมังกรทองแล้ว ก็ประกอบพิธีเคลื่อนย้ายศพลงหลุมและประกอบพิธีตามศาสนา ครอบครัวและญาติ ตระกูลปรางค์ทอง กราบขอบคุณแขก ร่วมอาลัยเป็นเกียรติแก่ครอบครัวด้วยความเคารพยิ่ง//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร //088-2862582