คณะกรรมการกาชาด ร่วมทำบุญ สร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” 

นางสุชาดา สีสุวรรณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประธานแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดอาวุโส รับมอบเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล จากนาง อมรรัตน์  (แก้ว) สุวรรณโรจน์   คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 6   รุ่นที่ 3 บริษัทเฉาก๊วยชากังราวตราเพชรโดยก่อนหน้าได้รับมอบจาก นางรัชนี อัศวสุธีรกุล คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ บริษัทธรรมรัตน์คอนกรีต และบริษัทสามเพชรจำกัด นางสุดศิริ ศุภกิจเจริญ คณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุวรรณกิจก่อสร้าง นางจำรูญ ม่วงงาม บริษัทโรงสีสวัสดิ์ไพบูลย์  ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างหน่วยงาน ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2561ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ การจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ วัดเทพประทาน ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อร่วมสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

โดยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม”พระพุทธเมตตา”พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรีประธานคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม”พระพุทธเมตตา” นางสุชาดา สีสุวรรณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประธานแม่บ้านมหาดไทย จะได้นำไปถวายวัดเทพประทาน ตามความประสงค์ต่อไป//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร