นายกกาชาด เยี่ยมยายอายุกว่า 100 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสุชาดา  สีสุวรรณ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  นางสมพิศ  แก้วแดง  รองนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยียมผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไปในจังหวัดกำแพงเพชร  จำนวน 3 ราย  รายที่ 1 คือ นางทองคำ  ทับเงิน  อายุ 107 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43  ม.8  ต.สระแก้ว  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ นายก อบต.สระแก้ว ให้การต้อนรับ ปัจจุบันนางทองคำ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส แต่มีปัญหาด้านการรับฟัง  เคล็ดลับที่ทำให้มีอายุยืนยาวคือการรับประทานข้าวและน้ำพริกผักต้มเป็นประจำ ทั้งนี้นางทองคำยังเดินไปเก็บดอกแค เพื่อมอบให้นายกเหล่ากาชาดฯ นำไปทำอาหารรับประทานอีกด้วยรายที่ 2  นางโฮม  โพธิ์ทวี  อายุ 105 ปี  อยู่บ้านเลขที่  90  ม.18  ต.อ่างทอง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร   ปัจจุบันนางโฮม สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี ร่าเริงแจ่มใสตลอดเวลา พร้อมทั้งพาเยียมชมบริเวณบ้านซึ่งนางโฮมดูแลทำความสะอาดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  สุดท้ายนางโฮมเผยเคล็ดลับที่ทำให้มีอายุยืนยาวคือการรับประทานข้าวและน้ำพริกผักต้มเป็นประจำรายที่ 3  นางจุ่ม   บัวนาค  อายุ 102 ปี  อยู่บ้านเลขที่  38  ม.13  ต.อ่างทอง  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร   ปัจจุบันนางจุ่มมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง เนื่องจากล้มทำให้กระดูกหลังเคลื่อนและมีบาดแผลที่บริเวณแขน ต้องทำกายภาพบำบัดและรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจลงพื้นที่เยียมผู้สูงอายุ เป็นหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร งานสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้แก่การให้ความช่วยเหลือ/ดูแล เอาใจใส่และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุแบบรอบด้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านร่างกายและจิตใจสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข// รอบรั้วกาชาด // ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร