รพ.สต.เกศกาสร นวัตกรรมด้านบริการ เพื่อสุขภาพของประชาชน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกศกาสร เลขที่ 238 หมู่ 6 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต.  นายวีระวงศ์ กุลสุโชติสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ได้ยกระดับการให้บริการ ด้านการแพทย์ปฐมภูมิ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยตัวอาคารที่ตั้งโรงพยาบาลฯมีสีชมพูสดใส ภายนอกมีการประดับตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยต้นไม้ ดอกไม้ที่มีความสวยงาม  จุดบริการผู้ป่วยมีการติดสติ๊กเกอร์ ด้วยสีสันสวยงามอย่างน่าสนใจ เช่น ห้องคลินิกทันตกรรมคลินิกรักษาพยาบาล  บริการการแพทย์แผนไทย นวด อบ ประคบ  บริการการแพทย์ฉุกเฉิน บริการการตรวจพัฒนาการของเด็ก  บริการเภสัชกรรมเภสัชกรรม (จ่ายยาแก่ผู้ป่วย)ฯลฯผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เผยว่า การพัฒนาที่เกิดขึ้น เนื่องจากตนมองว่าการให้บริการเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วย อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการยกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หรือ รพ.สต.ติดดาว ซึ่งมีเกณฑ์คุณภาพการให้บริการครอบคลุมทุกด้าน  ดังนั้น ตนจึงได้ขอรับการสนับสนุนจากบริษัทห้างร้านประชาชนในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาเสมือนหนึ่งว่า เป็นบ้านของตนเอง เป็นสถานท่องเที่ยวเชิดหน้าชูตาในตำบล  โดยเป้าประสงค์สำคัญ คือ การบริการประชาชน เป็นการแบ่งเบาภาระในการรักษาผู้ป่วยจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่  ซึ่งความพิเศษและนวัตกรรมที่นำมาใช้ในโรงพยาบาล คือ การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามสะอาด ปลอดภัย สามารถรองรับต่อการบริการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง การบริการครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการนวดแผนไทย ซึ่งบริการประหนึ่งในร้านสปาชั้นนำ  การนวดถือว่าเป็นศาสตร์โบราณที่มีประโยชน์ก็ คือ ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและน้ำเหลือง ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวยืดหยุ่นได้ดี ลดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ กระตุ้นการขับถ่ายของเสียของร่างกาย กระตุ้นการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร คลายเครียดและทำให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่า โดยคิดค่าบริการค่านวดประคบสมุนไพรครั้งละ 250 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 055-856094// เอ อภิมุข ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร รายงาน