ปตท.สผ.มอบทุนการศึกษาบุตรทหาร-ถังน้ำจุ 2 พันลิตร กองทัพภาค 3

ปตท.สผ. มอบงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการทหาร ในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการเอส 1 ประจำปี 2561 และมอบถังบรรจุน้ำความจุ 2,000 ลิตร แก่ กองทัพภาคที่ 3 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ปตท.สผ. โครงการเอส 1 นำโดย คุณดิษฐพล สุทธิโอสถ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 และ คุณพัลลภ ลิ่มสกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) มอบงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการทหารในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการเอส 1 ประจำปี 2561 แก่กองทัพภาคที่ 3 กองทัพน้อยที่ 3 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 มณฑลหารบกที่ 39 กองพลพัฒนาที่ 3 และกองบิน 46 รวมงบประมาณ 900,000 บาท เพื่อนำไปมอบให้บุตรข้าราชการทหารในสังกัดต่อไป นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้มอบถังบรรจุน้ำความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 15 ถัง รวมมูลค่า 75,000 บาท แก่ กองทัพภาคที่ 3 เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในการกักเก็บน้ำประปาไว้ใช้อุปโภค – บริโภค อีกด้วย