พัฒนาบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รุ่นที่ 1

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รุ่นที่ 1 ดำนเนินการโดย นางมันทนา กันสิทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ที่ห้องประชุมลิไท อำเภอเมืองกำแพงเพชร ร่วมด้วย นางสุภาภรณ์ จุลละสุภ คลังจังหวัด, นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และ นางสาวสุภา ชีวสิทธินานนท์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัด ฯลฯซึ่งจะดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561 รวม 3 วัน (วันที่สามจะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ บ้านนาต้นจั่น อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย) มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้แทนจากหมู่บ้านในอำเภอต่างๆ จำนวน 60 คนทั้งนี้ เพื่อยกระดับพร้อมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ สามารถสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ฯลฯ พร้อมเน้นย้ำถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การครองตัว ครองตน การมีหิริและโอตตัปปะ, การรักษาศีล 5 และการสวดมนต์, การขออโหสิกรรม รวมถึงการอุทิศส่วนกุศลฯ สอดคล้องกับวาระสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนการส่งเสริมการใช้พื้นที่ว่างบริเวณบ้านพักอาศัยในการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทุเรียน) ฯลฯ และในโอกาสนี้ได้มอบหนังสือธรรมะ/บทสวดมนต์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนด้วย//ข่าวข้างจวน