กีฬามวยปล้ำชายหาด “ลานกระบือเกมส์”ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมลานทอง เทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือเป็นประธานประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมจัดการ แข่งขันกีฬามวยปล้ำ และ กีฬามวยปล้ำชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2561  “ลานกระบือเกมส์” ระหว่างวันที่ 20 ถึง 24 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนลานกระบือวิทยา อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อำเภอลานกระบือ อาทิ ที่ทำการปกครองอำเภอลานกระบือ สมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย เทศบาลบาลตำบลลานกระบือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร และ บริษัท ปตท.สผ. จำกัด  นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย  นายอำเภอลานกระบือ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยได้ให้อำเภอลานกระบือเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำดังกล่าว ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดการแข่งขันในระดับประเทศ  เป็นนิมิตหมายอันดี เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงของอำเภอลานกระบือ และจังหวัดกำแพงเพชรให้ประชาชนจากทั่วประเทศได้รู้จักแพร่หลาย เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ การค้าการขายในพื้นที่  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีนักกีฬาผู้ฝึกสอน กองเชียร์เข้ามาในพื้นที่ประมาณพันกว่าคน  มีการชิงเหรียญกันถึง 717 เหรียญ  โดยในการประชุมวันนี้ได้มีการแบ่งหน้าที่การทำงานตามส่วนต่างๆ อาทิ เรื่องการแพทย์ สนามแข่งขัน ฝ่ายพิธีการ พิธีกร ฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นต้น//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร