สร้างฝายชะลอน้ำทางการเกษตร ทรงธรรม 1 ในโครงการ 20 แห่ง

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.40 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ปี 2561) และปลูกหญ้าแฝก ณ พื้นที่ ม.5 ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมีนายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด, พ.อ.อดุลย์ จำปาทอง กอ.รมน.จว.กพ. นายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัด, ปลัดอำเภอ ผู้ปกครองท้องถิ่น ท้องที่, อาสาสมัครฯ รวมถึงจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และ นักเรียน ร่วมกิจกรรมรวมกว่า 100 คน โดยนายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ​ สปก. และนายวัฒนา มังธิสาร ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการ ทั้งนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อจัดสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 20 แห่ง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ รวมถึงสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่การเกษตร ฯลฯ ด้วยการบูรณาการร่วมกับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนในพื้นที่//ข่าวข้างจวน