ทัพนักกีฬาผู้สูงอายุกำแพงฯแข่ง”หม่าม้าหมุดเกมส์” จังหวัดระยอง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบโอวาทแก่คณะนักกีฬาโดย นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร นำนักคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ร่วม การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 หม่าม้าหมุดเกมส์” จังหวัดระยอง

ซึ่งการแข่งขันกีฬาดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2561 (ณ จังหวัดระยอง) รวม 4 วัน และจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดส่งนักกีฬาผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 ประเภทชนิดกีฬา (กรีฑา, กอล์ฟ, แบดมินตัน, เปตอง, ลีลาศ, วู้ดบอล, แอโรบิคมวยไทย และร้องเพลงคาราโอเกะ) จำนวน (รวมเจ้าหน้าที่) 52 คนทั้งนี้  ได้กล่าวอวยพร/โอวาท และให้กำลังใจให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นการออกกำลังกาย สร้างสุขอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะวาระสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรในการสร้างคนดี รักษาศีล 5 และการสวดมนต์ ฯลฯ และในโอกาสนี้ได้มอบหนังสือธรรมะ/บทสวดมนต์แก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วย//ข่าวข้างจวน/ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร