ชาวโรบินสัน สละโลหิตทุกหยด ช่วยชีวิตคน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร นางสมพิศ  แก้วแดง  รองนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดฯ  ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ออกหน่วยเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต รับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตาทั้งนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้การนำของนางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการปฏิบัติภารกิจตามที่ สภากาชาดไทย ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ ประชาชน และเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่ราษฎร  รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร เคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิตที่ ห้างโรบินสัน สาขากำแพงเพชร  จากกระชาชน เพื่อจัดหาโลหิตสำรอง ไว้สำหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส  ที่จำเป็นจะต้องได้รับโลหิตในการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที หรือผู้ป่วยที่รับการผ่าตัด เสียเลือดมาก และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สำรองโลหิตให้ผู้ป่วยอีกทางหนึ่งด้วย บรรยากาศต้องบอกว่าคึกคักทั้งคนหนุ่มสาว ต่างเข้าแถวยื่นเอกสารรับอุปกรณ์ ขึ้นเตียงเจาะเลือดบริจาคโลหิตกันอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส ขณะที่เหล่ากาชาดก็ดูแลกันเป็นพิเศษ ทั้งการบริการ อาหารน้ำดื่ม ให้กำลังใจสำหรับผู้ที่บริจาครายใหม่ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาโลหิต  ทำให้ผู้บริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา  ได้เห็นคุณค่าของความเสียสละ โลหิตทุกหยดมีค่าช่วยชีวิตคน ส่งผลให้ประชาชนมีความไว้วางใจ  เชื่อถือ  และศรัทธาต่อสภากาชาดไทย พร้อมให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการเป็นผู้ให้บริจาคโลหิต และชักชวนผู้อื่นให้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในโอกาสครั้งต่อไป /รอบรั้วกาชาดชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร