ผู้ว่าฯสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและเวียนเทียน วันวิสาขบูชา วัดคูยาง

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. พระธรรมภาณภิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดคูยาง (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ณ วัดคูยาง (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ร่วมด้วยนางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร, นายธวัชชัย เกตุพันธุ์ ปลัดจังหวัด, นายไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัด, นายพล เชื้อทหาร หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัด, นายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัด, นางสาวงามจิต โลกเลื่อง จัดหางานจังหวัด และนายองอาจ สังคหัตถากร นอ.เมืองกำแพงเพชร พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ฯลฯ //ข่าวข้างจวน/ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร