โตโยต้าฮั้วเฮงหลี สร้างสุข เปลี่ยนขยะเปียก เป็นปุ๋ยบำรุงดิน

โตโยต้าฮั้วเฮงหลี สร้างสรรค์สังคมยกระดับคุณภาพชีวิต

เปลี่ยนขยะเปียก เป็นปุ๋ยบำรุงดิน

บริษัท โตโยต้ากำแพงเพชร ฮั้วเฮงหลี พร้อมด้วยทีมบันทึกภาพ กันตนา โครงการ โตโยต้าอาสาสร้างสุข โดย คุณสุภชัย ปิติวุฒิกรรมการบริหาร บริษัทโตโยต้า กำแพงเพชร ฮั้วเฮงหลี ได้เคลื่อนที่นำทัพ Toyota ไปกันที่ชุมชนบึงพิไกร ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยทีมงานโตโยต้ากำแพงเพชร ได้ลงพื้นที่ชุมชนและเห็นปัญหาเรื่องขยะเศษอาหารเหลือจากวัด ที่จะสร้างปัญหาเรื่องมลพิษทางกลิ่น และเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคในวัด และชุมชนใกล้เคียง ประกอบกับชุมชนบ้านบึงพิไกรนั้น มีการปลูกผักสวนครัวขายเป็นอาชีพเสริม จึงได้ส่งเสริมให้ชุมชนได้รู้จัก”เปลี่ยนขยะจากวัดมาเป็นปุ๋ยบำรุงดิน”โดยนำเศษอาหารที่เหลือมาเปลี่ยนให้เป็นปุ๋ยบำรุงดิน ปลูกผักปลอดสารพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชนบึงพิไกร คุณสุภชัย ปิติวุฒิกรรมการบริหาร บริษัทโตโยต้า กำแพงเพชร ฮั้วเฮงหลี เปิดเผยว่า โตโยต้าฮั้วเฮงหลี จัดกิจกรรมสังคมสัมพันธ์ เปลี่ยนขยะเปียก เป็นปุ๋ยบำรุงดิน เสริมรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเชิญ นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย นายสมเดช ถ้ำน้อย นายกเทศมนตรีคลองพิไกร นายโกวิท ภูแข รองนายกเทศมนตรีคลองพิไกร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านคลองพิไกร ร่วมเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมสังคมสัมพันธ์  “เปลี่ยนขยะเปียกจากวัด เป็นปุ๋ยบำรุงดิน ปลูกผักปลอดสารพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน”  เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำขยะเปียกจากเศษอาหารเหลือใช้ในครัวเรือน มาเปลี่ยนเป็นปุ๋ยบำรุงดิน ส่งเสริมให้ชุมชนได้ปลูกผักปลอดสารพิษ สร้างรายในครัวเรือน จึงเป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติได้เป็นอย่างดี ถ้าไม่ได้มีการจัดการที่ดีจะส่งผลเสียให้กับชุมชนและสร้างมลพิษทางกลิ่นอีกทั้งยังเป็นแหล่งเพราะพันธุ์เชื้อโรคให้กับชุมชน นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้ทำการจัดเตรียมแปลงทดลองการปลูกผักโดยมีชาวบ้านมาร่วมการทำกิจกรม โดยได้รับความร่วมมือจากวัดคลองพิไกรสนับสนุนขยะเปียกเป็นเศษอาหารร่วมกิจกรรมนี้ กิจกรรมนี้ได้ริเริ่มจากบริษัทโตโยต้ากำแพงเพชร(ฮั้วเฮงหลี) ที่มองเห็นถึงขยะเปียกที่เป็นเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคในศูนย์บริการของบริษัทฯ และได้ทำการศึกษาโดยการเปลี่ยนขยะเปียกมาหมักเป็นปุ๋ยบำรุงดิน โดยใช้จุลินทรีย์จาวปลวกช่วยย่อยสลายโดยให้พนักงานในบริษัทมีส่วนร่วม จึงลงมือทำแปลงผักด้านหลังโชว์รูม เป็นพื้นที่ดินถมใหม่ ขนาด 320 ตารางเมตร พร้อมคลุมสแลน ปลูกผักปลอดสารพิษ หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า มะเขือ ถั่วฝักยาว จิงจูไฉ่ มะระ และบวบ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากที่ได้ทำการหมักจากขยะเปียกและประสบความสำเสร็จ ได้ผลผลิตทางบริษัทแจกให้กับพนักงานและลูกค้าที่ใช้บริการ จึงอยากเผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชนบ้านบึงพิไกร ซึ่งได้มีการปลูกผักเป็นอาชีพเสริม เพื่อต่อยอดและสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน อีกทั้งยังเป็นชุมชนต้นแบบในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย ทั้งนี้วัตถุดิบที่ใช้ต้นทุนต่ำ สามารถหาได้ในพื้นที่ อย่างการใช้จุลินทรีย์จาวปลวก ที่สามารถใช้ข้าวหุงกึ่งสุกเป็นตัวเลี้ยงเชื้อ ไม่ต้องใช้กากน้ำตาล กิจกรรม เปลี่ยนขยะเปียกจากวัด เป็นปุ๋ยบำรุงดิน ปลูกผักปลอดสารพิษ จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของ บริษัท โตโยต้ากำแพงเพชร ฮั้วเฮงหลี ที่ได้ร่วมสร้างสรรค์สังคม ยกระดับชีวิตชุมชน บริษัท โตโยต้ากำแพงเพชร ฮั้วเฮงหลี  ในเครือบริษัทฮั้วเฮงหลีตลอด 40 ปี ที่อยู่คู่กับชาวกำแพงเพชร ด้วยธุรกิจเครื่องยนต์รถไถ คูโบต้า ภายใต้ปรัชญา ขายด้วยคุณธรรม บริการด้วยคุณภาพ มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่น้องผู้อุปการะด้วยดีเสมอมา ทางบริษัทได้ขยายการบริการครอบคลุม ถึง 3 จังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดกำแพงเพชร และขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ปั๊มน้ำมัน ปตท.บริษัทฮั้วเฮงหลีปิโตรเลียมจำกัด ถนนสายกำแพงเพชร พิจิตร//