นายอำเภอโกสัมพีนคร ปิดห้องประชุม จู่โจมตรวจปัสสาวะ กำนันผุ้ใหญ่บ้าน

นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโกสัมพีนคร ทหาร ตำรวจ ร่วมมอบนโยบายการทำงานในการบริหารท้องถิ่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน จำนวน 145 คนหลังการประชุม นายอำเภอโกสัมพีนคร ได้สั่งให้ปิดประตูห้องประชุมทุกด้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร ตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติด สร้างความตกตะลึงให้แก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

สำหรับ การตรวจปัสสาวะ ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเป็นผู้นำราษฎรที่จะรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนโดยหลังจากตรวจปัสสาวะ ครบทุกคนแล้ว ไม่พบสารเสพติดใดๆ นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร เปิดเผยว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือได้ว่าเป็นจุดแตกหักของเรื่องยาเสพติด สิ่งที่จะเป็นอำเภอสีขาวได้ ต้องปลอดยาเสพติดตั้งแต่นายอำเภอลงไป วันนี้ได้ดำเนินการตรวจปัสสาวะ ตั้งแต่นายอำเภอลงไป ข้าราชการทุกคน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยแพทย์สารวัตรซึ่งเวทีไทยนิยมยั่งยืน 4 นี้ เป็นเรื่องของยาเสพติด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจะเข้าไปทำเวทีนี้ จะต้องให้ประชาชนเชื่อว่าปลอดจากยาเสพติด เป้าหมายของอำเภอโกสัมพีนคร คือ จะเป็นอำเภอสีขาวปลอดยาเสพติดทั้งอำเภอ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร