อบจ.เปิด ระเบิดศึกยัดห่วง กำแพงเพชร สิริจิต เพลย์ออฟ ครั้ง 11

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับเครือข่ายกีฬาบาสเกตบอลจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานภาคเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการแข่งขันบาสเกตบอลจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ 2561 โดยใช้ชื่อรายการแข่งขันในครั้งนี้ว่า สิริจิต เพลย์ออฟ ครั้งที่ 11 โดยมีสิบเอก ดร.ณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้นายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรได้ร่วมการออกกำลังกาย ร่วมชมการแข่งขันกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลกับอบายมุขและสิ่งเสพติดและได้มีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศการแข่งขันบาสเกตบอลที่มีความสนุกสนานและตื่นเต้น การแข่งขันบาสเกตบอลในครั้งนี้ มีการแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่นได้แก่
1 รุ่นเยาวชนและประชาชนชาย
2 รุ่นเยาวชนและประชาชนหญิง
3 รุ่นอาวุโส
โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 250 คน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ โรงยิมเนเซียม 1 ( 1,000 ที่นั่ง )วีสปอร์ตนิวส์/ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร/รายงาน