รมว.กระทรวงแรงงาน มอบสิทธิประโยชน์และเงินช่วยเหลือ เหยื่ออุบัติเหตุ

วันที่ 11มิถุนายน 2561 เวลา 12.15 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของนางสาวมานิดา ธัญกิจรุ่งโรจน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์และเงินช่วยเหลือ อาทิ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากทางราชการ สิทธิประโยชน์จากประกันชีวิต/ประกันสังคม และเงินช่วยเหลือจากส่วนราชการต่างๆ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,622,516.89 บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยสิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ณ บ้านเลขที่ 94,96 ถ.ประชาหรรษา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้ นางสาวมานิดา ธัญกิจรุ่งโรจน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีรถบัสรับส่งแรงงานเมียนมาเกิดอุบัติเหตุที่บริเวณ ดอยรวก อ.เมือง จ.ตาก เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา