นร.แห่บริจาค โลหิต ดวงตา อวัยวะ แน่น โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

ผู้สื่อข่าว กำแพงเพชรฮอตนิวส์ ออนไลน์  kppnews.net  ไปติดตามบรรยากาศการบริจาคโลหิต ของเด็กนักเรียนและครูที่ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรดร.สุทธิพงษ์ ธรรมศร ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมและคณะครูพร้อมด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา พร้อมใจกันสละโลหิต ด้วยการบริจาคให้กับสภากาชาดไทย โดยมี นางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาด ภายใต้การบริหารของ นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรคณะแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้เคลื่อนที่ทางเดินมายังโรงเรียนแห่งนี้ บริการเปิดรับบริจาคโลหิต และเปิดรับบริจาคดวงตาอวัยวะ  โรงเรียนวชิรปราการเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนทั้งหมด 1,482 คน มีคุณครูทั้งหมด 73 ท่าน วันนี้เด็กที่บริจาคโลหิตเป็นเด็กระดับชั้นมัธยมปลายบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก และรอยยิ้ม พร้อมทั้งมิตรภาพ ความห่วงใย ของเพื่อนนักเรียนด้วยกัน เนื่องจากผู้สื่อข่าวได้สอบถามประวัติ การบริจาคโลหิตพบว่า ส่วนใหญ่ที่บริจาคในครั้งนี้เป็นครั้งแรก ส่วนที่มีประสบการณ์ในการบริจาคมาแล้ว ก็ดูจะไม่ตื่นเต้นสักเท่าไรจากการสอบถามทราบว่า แม้ว่าบางรายจะไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวต่อการบริจาคโลหิต แต่เนื่องจากเป็นประสบการณ์ครั้งแรก จึงรู้สึกตื่นเต้นหวั่นไหวบ้าง จากเหตุผลดังกล่าว คณะเหล่ากาชาดที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ทั้งด้านการพยาบาล ก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต เกี่ยวกับประโยชน์ที่ร่างกายจะได้สร้างโลหิตขึ้นมาทดแทนใหม่ พร้อมทั้งประโยชน์ของโลหิต ที่บริจาคจะได้นำไปเพื่อประโยชน์ ต่อการรักษา ทางการพยาบาลของโรงพยาบาลกำแพงเพชร เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย ที่จะได้ใช้เลือดในการรักษา และทำให้สามารถรอดชีวิตมาได้ ด้วยโลหิตเหล่านี้นอกจากนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ยังได้สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต เป็นการทำบุญสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่ง จึงทำให้บรรยากาศการเป็นผู้ให้ ของเด็กนักเรียนโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ในวันนี้เป็นไปอย่างอบอุ่น เต็มไปด้วย ความรัก มิตรภาพและการสร้างความดี การมีประสบการณ์ ในการมีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือชีวิตของผู้อื่น จึงเปลี่ยนจากความกลัว มาเป็นเก็บภาพบรรยากาศ ของความประทับใจ ภาพครั้งหนึ่งในชีวิต จะได้มีส่วนร่วมเป็นผู้ให้กับสังคม ด้วยการยกโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพเซลฟี่กันอย่างสนุกสนานนอกจากนี้เด็กๆนักเรียน ยังได้รับวามรู้ เรื่องเกี่ยวกับการรับบริจาคโลหิต  ได้ทราบความเป็นมา และความสำคัญ ของปัญหาการขาดแคลนโลหิต ที่ยังคงส่งผลต่อหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข เนื่องจากปัจจุบัน จำนวนประชากรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จำนวนผู้ป่วยก็เพิ่มมากขึ้น ความต้องการโลหิตจึงเพิ่มปริมาณตามไปด้วย ทุกวันธนาคารเลือดของแต่ละโรงพยาบาล ประสบปัญหาการขาดแคลนโลหิต ในการรักษาผู้ป่วย ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ และไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยที่รอรับโลหิต ในการรักษาการสนับสนุนโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการบริจาคโลหิต การรู้จักเสียสละ ด้วยความกล้าหาญ การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อลดการเจ็บป่วยของนักเรียนเอง การบริจาคในครั้งนี้ จึงเป็นประโยชน์แก่นักเรียน ทั้งด้านความรู้ทั้งด้านสุขภาพของร่างกาย และยังเรียนรู้การเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ เป็นกุศลที่ภาคภูมิใจและเป็นตัวอย่างที่ดี ของผู้ที่ยังไม่ได้จากบริจาคโลหิต ได้รับความรู้ความเข้าใจ และพร้อมเป็นผู้ให้ต่อไป//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร