บุกครัวพิสูจน์ ท 2.ครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนาการ

เมื่อวันนี้ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล2(วัดท่งสวน) ซึ่งนายธวัช เทพยุหะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รายงานชี้แจงผลการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่ผ่านมา อีกทั้งมีการส่งมอบซุ้มเฉลิมพระเกียรติเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี รวมทั้งนางสาวเนตรรัตน์ นาควังไทร กรรมการสถานศึกษา มอบเงินบริจาคแก่โรงเรียน จำนวน 20,00 บาท เป็นค่าวัสดุให้ก่อสร้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน จากนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาได้เยี่ยมชมอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ได้มีการปรับปรุงปูกระเบื้องพื้นห้องเรียนทุกห้อง และติดตั้งแอร์ใหม่เพิ่มแทนที่เครื่องที่ขำรุดจำนวน 2 เครื่อง จากการระดมทุนของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นอนุบาล และยังได้เยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนและมีความพึงพอใจต่อคุณภาพและปริมาณซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการตามหลักโภชนาการเป็นอย่างดี