เดินหน้า อ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 14 มิ.ย.61ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผวจ.กำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมประชาชนและการจัดทำประชาคมประชาชน ที่มีที่ดิน รอบ บริเวณการก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาว อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ หมู่ 17 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยมีนายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร นางอุมาวดี ช่วงสิงห์ ปลัดอาวุโสอำเภอคลองลาน พ.ต.อ.ไพโรจน์ บุญยะพาส ผกก.สภ.คลองลาน ร.อ.นิทัศน์ ประพัฒน์โพธิ์ น. ฝกร.กรม ทพ.35 นายอดิศักดิ์ ทัศนไพบูลย์ กำนันตำบลคลองลานพัฒนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2536 ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชดำริ แก่อธิบดีกรมชลประทาน เกี่ยวกับงานชลประทาน โดยมีการพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาว ที่บริเวณบ้านสวนส้มหมู่ที่ 2  เขตติดต่อบ้านกะเหรี่ยงน้ำตก หมู่ 18 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน ซึ่งขณะนั้น ปี พ.ศ.2538 ได้มี นายมั่ง แซ่ย่าง ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ราษฎรหมู่ที่ 16 ต.คลองลานพัฒนา ซึ่งมีที่ทำกินบริเวณที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาว ได้ทูลเกล้าถวายฎีกาว่าได้รับความเดือดร้อน จึงได้ยุติโครงการการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตั้งแต่นั้นจนมาถึงปัจจุบันต่อมานายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะได้ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่าน โดยอำเภอคลองลาน มีโครงการพระราชดำริ คือโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาว จึงได้มีการการประชุมในการรับฟังความคิดเห็น รับฟังปัญหา อุปสรรค ว่า จะมีการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาว เห็นชอบหรือไม่อย่างไร  มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 100  คน  ซึ่งหลังจากนายอนันต์ โฆตพิพัฒน์ ผอ.โครงการชลประทานกำแพงเพชร ได้ชี้แจงว่าอ่างเก็บน้ำนี้เป็นขนาดกลาง มีลักษณะทำนบดิน ระดับสันเขื่อน +185.00 เมตร(รทก ) ความกว้างสันเขื่อน 8.00 เมตร ความยาวสันเขื่อน 420.00 เมตรความสูง 20.00 เมตรความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 5.3 ล้าน ลบ.ม. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ 3,500ไร่ และในฤดูแล้งในเขตโครงการได้ประมาณ 1,500 ไร่ จึงเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน สำหรับในการอุปโภค บริโภค และในการทำการเกษตร รวมทั้งจะช่วยบรรเทาน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ในการเกิดอุทกภัยในพื้นที่อำเภอคลองลาน อำเภอปางศิลาทอง

นายธัชชัย สีสุวรรณ ผวจ.กำแพงเพชร กล่าวว่า โครงการนี้ตนเองไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น มาอยู่จังหวัดกำแพงเพชร ก็อยากจะฝากความสุขให้พี่น้องทุกๆคน โดยให้ประชาชนได้แสดงความเป็นประชาธิปไตย และโครงการพระราชดำริ ต้องไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อน รวมทั้งบอกว่าโครงการนี้ห้ามมีเงินทอน พร้อมกล่าวถึงเหตุผลในการทำโครงการแล้วได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และลงมติ ปรากฏว่าประชาชนที่รับผลกระทบทั้งชาวไทยและชาวไทยภูเขา รวม 72 ราย มีมติเห็นชอบ ทำให้โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาว ผ่านความเห็นชอบกับประชาชนด้าน นายเอกพล แซ่ย่าง ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 679 หมู่ที่ 16 ต.คลองานพัฒนา กล่าวว่า เห็นด้วยกับโครงการนี้ตามพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จะเกิดประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่ แต่ทั้งนี้ ในบริเวณพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างนั้น กว่า 50 ปีที่ผ่านมาเป็นสุสานหลุมฝังศพหรือฮวงซุ้ย บรรพบุรุษตั้งแต่เริ่มตั้งรกรากอยู่ที่อำเภอคลองลาน และถ้ามีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว ก็จะมีผลกระทบกับฮวงซุ้ย โดยความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีน เชื่อว่าถ้าฝังศพบรรพบุรุษแล้วจะไม่ย้าย ถ้ามีการย้ายอาจมีผลกระทบกับลูกหลานได้ ถ้ามีการก่อสร้างแล้วจะให้ย้ายไปที่ไหน ส่วนราชการมีการช่วยเหลือรึไม่ เพราะการย้ายสุสาน(ฮวงซุ้ย ) ต้องมีพิธีกรรม ขั้นตอน ประเพณีจีน ด้วย หลายๆครอบครัวจึงไม่สบายใจขณะที่เจ้าหน้าที่ชลประทานกำแพงเพชร ได้ชี้แจงว่าจะหาที่ให้ใหม่สำหรับการสร้างสุสานหรือฮวงซุ้ยสำหรับประชาชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ตามชัยภูมิและมีการจ่ายค่าชดเชยบรรเทาความเดือดร้อน รวมทั้งเรื่องที่ดิน ค่าขนย้ายบ้านอยู่อาศัยและพืชผลทางการเกษตรตามหลักประเมินที่ดินต่อไป โดยโครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบประมาณ 200,000,000 บาท ( 200 ล้านบาท ) เริ่มดำเนินการปีที่ 1 ปี 2564 ถึงปี 2565 ประชาชนที่รับผลกระทบทั้งชาวไทยและชาวไทยภูเขา รวม 72 ราย มีมติเห็นชอบ ทำให้โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาว ผ่านความเห็นชอบกับประชาชน ทางจังหวัดก็จะให้ผู้รับผิดชอบออกสำรวจพื้นที่ที่ตั้งโครงการต่อ//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร