เชิญชม มวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

อำเภอลานกระบือเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี นักกีฬากว่าพันคนจากทั่วประเทศเข้าร่วมเมื่อเช้าวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่โรงเรียนลานกระบือวิทยา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สถานที่แข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศประเทศไทย (ลานกระบือเกมส์) นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561 อำเภอลานกระบือ ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2561 ซึ่งอำเภอลานกระบือได้รับเกียรติจากสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยมีสโมสรกีฬามวยปล้ำทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 60 ทีม มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันรวม 1,500 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภทได้แก่ เกรกโก-โรมัน  ฟรีสไตล์ชาย ฟรีสไตล์หญิง มวยปล้ำชายหาดชาย และมวยปล้ำชายหาดหญิง ใช้ระบบการแข่งขันเป็นสากลเทียบเท่าระดับนานาชาติ  ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อพัฒนานักกีฬามวยปล้ำของประเทศไทย และเพื่อเฟ้นหานักกีฬาทีมชาติ เพื่อให้กีฬามวยปล้ำนิยมแพร่หลายในหมู่เด็กและเยาวชน และยังเป็นช่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตพื้นที่อำเภอลานกระบือและจังหวัดกำแพงเพชรด้วย