แข่งขันวันที่ 2 กีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ลานกระบือเกมส์)

ผู้สื่อข่าว กำแพงเพชร ฮ็อตนิวส์  kppnews.net ออนไลน์  ได้เดินทางไปที่อาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนลานกระบือวิทยา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ที่ทำการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ลานกระบือเกมส์)  ประจำปี 2561 เป็นวันที่ 2 โดยเริ่มต้นแข่งระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2561 บรรยากาศของการแข่งขันก็เป็นไปอย่างเข้มข้น นักกีฬากว่า 1,500 คน จากจำนวน สโมสรต่างๆทั่วประเทศ 62 ทีม ที่มาจากทั่วประเทศเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในครั้งนี้ รวมชิงชัยทั้งหมด 178 เหรียญทอง รวมทุกรางวัล จำนวน 712 เหรียญ การแข่งขันทั้งหมดมี 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทเกรกโก-โรมัน ประเภทฟรีสไตล์ ชาย-หญิง และ ประเภทมวยปล้ำชายหาด ชาย-หญิงใช้ระบบการแข่งขันเป็นสากลเทียบเท่าระดับนานาชาติ  ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้กีฬามวยปล้ำเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น ตลอดจนเป็นการค้นหาดาวรุ่งนักกีฬามวยปล้ำที่จะทำการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติในโอกาสต่อไป และเพื่อส่งเสริมให้กีฬามวยปล้ำ  เป็นกีฬาที่รู้จัก นิยมแพร่หลายในหมู่เด็กและเยาวชน และยังเป็นช่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตพื้นที่อำเภอลานกระบือและจังหวัดกำแพงเพชรด้วย การแข่งในครั้งโดยความร่วมมือ ของสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับอำเภอลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ ปตท.สผ. โครงการเอส 1  ภาคเอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการนแข่งขัน นายสุวิทย์ สันตติวงษ์ชัย นายอำเภอลานกระบือ นายสมศักดิ์ ขำสกุล ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล สถานีตำรวจภูธรธรลานกระบือ  ผศ.กิตติพจน์ สุฉันทบุตร นายกสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย นายธำรงค์ จันคง นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ ในฐานะประธานชมรมกีฬามวยปล้ำจังหวัดกำแพงเพชร คุณ ทัศนาภรณ์ บุญญะฤทธิ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกองค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) ปตท.สผ. ตัวแทน ปตท.สผ. โครงการเอส 1 มอบเงินสนับสนุน  จำนวน 250,000 บาท //ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร