กาชาดกำแพงเพชร ขอบคุณภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน

สำนักงานเหล่ากาชาด โดย นางสุชาดา สีสุวรรณนายกเหล่ากาชาด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดงานเลี้ยง Thank you party เพื่อขอบคุณหน่วยงานต่างๆในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการจัดงานกาชาดประเพณีนบ-พระเล่นเพลงที่ผ่านมา และสนับสนุนกิจกรรมของกาชาดมาอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ภายในห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดกำแพงเพชร ถนนเทศา 2  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีแขกผู้ใหญ่นำโดย นายธัชชัย  สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดงรองผู้ว่าฯ นายพิจิต วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นอก  จากนี้ภาคเอกชนประกอบไปด้วย นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล ประธานบริหารในเครือบริษัททีเคซีกรุ๊ป สยามนิสสันกำแพงเพชร และตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าของบริษัทในเครือสิงโห์ตทองกรุ๊ป นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานบริหารบริษัทในเครือธันยบูรณ์สถาพร จำกัด นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดรองนายกเหล่ากาชาด ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง พร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง 11 อำเภอที่ การสนับสนุนกับหน่วยงานกาชาด และที่ขาดไม่ได้คือบรรดาสื่อมวลชนทุกแขนง จาก สื่อมวลชนสังกัด ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกแพงเพชร ที่ได้ติดตามบันทึกภาพข่าว ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกิจการของหน่วยงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชรมาโดยตลอด ส่งผลให้ประชาชนได้รับทราบถึง ภารกิจหน้าที่ในการ ช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสภากาชาดไทย ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ตกทุกข์ได้ยาก และสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ ให้ประชาชนได้บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาล เพื่อที่จะได้นำโลหิตเก็บไว้ใช้ในทางการแพทย์ รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษา ขณะเดียวกันยังได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้ประชาชนได้สร้างบุญสร้างกุศล ด้วยการบริจาคอวัยวะและดวงตา ให้กับสภากาชาดไทยสำหรับจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเหล่ากาชาดได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามกรอบระเบียบได้ครบสมบูรณ์ ไม่มีขาดตกบกพร่อง นอกจากนี้ทางหน่วยงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ยังได้รับความเมตตาจากพี่น้องประชาชน หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน  ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรม กับกาชาดมาด้วยดีตลอดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ยังได้กล่าวถึงการปฏิบัติหน้า ที่ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการที่จังหวัดกำแพงเพชรในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ว่า ยังคงต้องทำหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะข้าราชการตอบแทนแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชรอย่างเต็มที่จนวันสุดท้าย จากนั้นผู้ที่ร่วมงานต่างก็เลยร่วมสังสรรค์และร่วมรำวงย้อนยุคพบปะแลกเปลี่ยนอย่างเป็นกันเอง //ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกแพงเพชร