จังหวัดประชุม มอบนโยบายรัฐบาล​ และช่วยเกษตรขายมะนาว

วัน​พฤหัสบดี​ที่ 28 มิถุนายน​ 2561 ตั้งแต่​เวลา 09.00 น. นาย​ธัช​ชัย​ สี​สุวรรณ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​กำแพงเพชร ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม​ศาลากลาง​จังหวัด กำแพงเพชร ร่วมด้วย นายไพโรจน์​ แก้ว​แดง​ รอง​ผู้​ว่าฯ นาย​พิจิตร​ วัฒนศักดิ์​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด, นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงาน​จังหวัด​กำแพงเพชร พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ ผบก.ภ.จว.กพ., พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.กพ., พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร รอง ผอ.รมน.จว.กพ., นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร, นางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด, นายธวัชชัย เกตุพันธุ์ ปลัดจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้า​ส่วนราชการ​/หน่วยงาน​รัฐวิสาหกิจ, นายอำเภอ,นายสมศักดิ์ ขำสกุล ประธานหอการค้าจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​  และเจ้าหน้าที่ทั้งนี้​ ได้​เน้นย้ำ​ถึงการดำเนิน​งานตามนโยบาย​สำคัญ​ของรัฐบาล​ กระทรวง​มหาดไทย ​และ​จังหวัด​กำแพงเพชร ซึ่ง​ที่ประชุม​ได้​รับทราบ​และ​พิจารณา​ในเรื่อง​การรณรงค์กำจัดขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน, การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561, การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (ครม.สัญจร), โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นฯ, ศูนย์ดำรงธรรม, การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณฯ, MOU การเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร รวมถึงการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE และ​โครงการเน็ตประชารัฐ ตลอดจนการส่งเสริมการออม พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต​ ฯลฯและในวันนี้ จังหวัดกำแพงเพชรโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด, กกล.รส.จว.กพ., กอ.รมน.จว.กพ., พร้อมหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ ได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะนาว (มาตรการระยะสั้น) ด้วยการจัดสถานที่ให้นำผลผลิตมะนาวมาจำหน่าย พร้อมขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอ และหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุมฯ ช่วยซื้อผลผลิต หน่วยงานละ 10 กิโลกรัม (100 บาท) ในราคากิโลกรัมละ 10 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้น 1.5 ตัน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่เกษตรกรฯ พร้อมเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างสังคมแห่งรอยยิ้มและความเอื้ออาทรอย่างยั่งยืน//ข่าวข้างจวน