องคมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตามขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามงาน การขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ สำนักงานชลประทานที่ 4 และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง อ.เมืองกำแพงเพชร โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมหน่วยงานข้าราชการให้การต้อนรับทั้งนี้  องคมนตรีได้รับบรรยายสรุปความเป็นมาของโครงการฯ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนได้พบปะพูดคุยกับตัวแทนเกษตรกรผู้ใช้น้ำทุกพื้นที่ เพื่อร่วมรับฟังสภาพปัญหา ความต้องการ พร้อมเน้นย้ำในการพัฒนา/ปรับปรุงโครงการฯ เพื่อสืบสานโครงการพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ฯลฯ และในโอกาสนี้ได้ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำปิง สำหรับขยายพันธุ์​เป็นแหล่งอาหารและรายได้เสริมแก่ประชาชนด้วยร่วมด้วย นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัด, พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ ผบก.ภ.จว.กพ., พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร รอง ผอ.รมน.จว.กพ., พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.กพ., นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัด, นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผอ.สำนักชลประทานที่ 4, นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยาก โยธาฯ จังหวัด, นายทวีพงศ์ แสงสุวรรณ นอ.ไทรงาม, นายสถิตย์ ภูทิพย์ เกษตรจังหวัด, นายปกรณ์ คุณมี ประมงจังหวัด, นางเพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัด, นายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผอ.โครงการชลประทานกำแพงเพชร, นายจักรกฤษณ์ สินพรหมมา ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง//ข่าวข้างจวน