เทควันโด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร Northern Championship ณ โรงยิมเนเซียม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาริมปิง โดยมีสิบเอก ดร.ณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้การส่งเสริมและพัฒนากีฬา ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นต้นทุนสร้างสังคม ที่ทำให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆของสังคมต่อไปในอนาคต กีฬาเทควันโดเป็นกีฬายุวชน เยาวชนตลอดจนประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดกำแพงเพชรได้ในการแข่งขันภาค ระดับชาติ ระดับประเทศ ฝ่ายกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร พยายามผลักดัน ส่งเสริมพัฒนากีฬาเทควันโดของจังหวัดกำแพงเพชร ให้มีระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยมีการจัดการแข่งขันในรุ่นต่างๆคือ ประเภทต่อสู้ เคียวรูกิ ประเภทบุคคล

  1. ประเภทยุวชน ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 4 ปี
  2. ประเภทยุวชน ชาย-หญิง อายุ 5-6 ปี
  3. ประเภทยุวชน ชาย-หญิง อายุ 7-8 ปี
  4. ประเภทยุวชน ชาย-หญิง อายุ 9-10 ปี
  5. ประเภทยุวชน ชาย-หญิง อายุ 11-12 ปี
  6. ประเภทเยาวชน ชาย-หญิง อายุ 13-14 ปี
  7. ประเภทเยาวชน ชาย-หญิง อายุ 15-17 ปี
  8. ประเภทประชาชน ชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป