วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 สำนักงานลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาชากังราว ริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรมา เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ พร้อมด้วย ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการตังหวัดกำแพงเพชร นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพียง เนื่องด้วยวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งของลูกเสือ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยจัดให้มีการประกอบพิธีแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน จัดพิธีสวนสนาม และกล่าวคำปฏิญาณตนของลูกเสือ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กิจการของลูกเสือได้เจริญก้าวหน้ามาด้วยดีเป็นลำดับ เป็นที่ยอมรับของเยาวชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งนี้เพราะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากรัฐบาลและประชาชนมาโดยตลอดซึ่งจะเห็นได้จากมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือมากขึ้น และมีจำนวนลูกเสือเพิ่มมาก ขึ้นเป็นลำดับ โดยมีวัตถุประสงค์คือ
1 เพื่อเป็นการแสดงกตัญญู และรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
2 เพื่อถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
3 เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้แสดงออกซึ่งความสามัคคีมีระเบียบวินัยมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
4 เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้กระทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน