โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เปิดให้บริการ ประชาชนในชุมชนและทั่วไป สามารถเข้ารับการบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง

โรงพยาบาลชุมชนของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นโยบายสำคัญของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชรนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร  ต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากโรงพยาบาลของรัฐในปัจจุบัน เต็มไปด้วยผู้ใช้บริการจนหนาแน่น ส่งผลต่อการตรวจคัดกรองรักษา ผู้ป่วยที่เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากปริมาณของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวัน

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีประชากรชุมชน 27 ชุมชน กว่า 30,000 คน และมีผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัวอยู่ทุกชุมชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดูแลรักษาพยาบาล ปัจจุบัน โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมให้บริการแล้ว เปิดให้บริการดูแลด้านสาธารณสุขแก่พี่น้องชาวเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และพื้นที่ใกล้เคียง ในวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เวลา 08.30 น. – 20.30 น.)ในด้านการบริการของทางโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นอกจากจะทำการตรวจรักษาในโรงพยาบาลชุมชนฯ แล้วนั้น หากมีกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินจำเป็นต้องทำการส่งต่อ ทางโรงพยาบาลชุมชนของเรา จะมีบริการส่งผู้ป่วยไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ด้วยรถฉุกเฉินและทีมงานที่มีคุณภาพ หรือในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลชุมชนของเราได้ ซึ่งสามารถติดต่อประสานงานการใช้รถฉุกเฉินเพื่อรับ-ส่งต่อผู้ป่วย ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข     055-716715  ในวันและเวลาราชการ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมให้บริการ และมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องชาวเทศบาลเมืองกำแพงเพชรทุกท่าน