เฉาก๊วย หนุนทุนนักเรียน ศีล 5 MOU 126 โรงเรียน 6.3 แสน

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำการศึกษาฯ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านท่าพุทรา อ.คลองขลุง ร่วมด้วยนายสมพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.กพ. เขต 2, นางศิริพร​ เรือ​ง​วงษ์​ ผอ.สนง.พระ​พุทธศาสนา​จังหวัด​ และผู้บริหาร​สถานศึกษา​สังกัด สพป.กพ.เขต 2 ทั้งนี้  โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ดร.เสริมวุฒิ-นางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ ประธาน บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ซึ่งมีเจตนาอันเป็นกุศลที่สอดคล้องกับวาระสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร ในการสร้างคนดี รักษาศีล 5 และการสวดมนต์ ที่มุ่งเน้นการสร้างคนดีแล้วจึงต่อยอดให้เป็นคนเก่ง เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ช่วยสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติและสังคมสืบไป … ซึ่ง​ในวันนี้บริษัท​ฯ ได้ลงนาม MOU กับโรงเรียน​ และมอบทุนสนับสนุน จำนวน 126 โรงเรียนๆ ละ 5,000.- บาท รวมทั้งสิ้น 630,000.- บาทพร้อมเน้นย้ำถึงการดำเนิน​ชีวิต​ตา​มหลัก​ปรัชญา​ของเศรษฐกิจ​พอเพียง, หลักการทรงงานฯ, การตระหนักรู้ในบาปบุญคุณ​โทษ, หิริและโอตตัปปะ รวมถึง​การใช้​พื้นที่​ว่างบริเวณ​บ้านพัก​อาศัย​ปลูกพืชเศรษฐกิจ​เสริม (ทุเรียน)​ ฯลฯ . และได้มอบบทสวดมนต์​แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ​ฯ ทุกคน​ด้วย//ข่าวข้างจวน