ปตท.สผ. โครงการเอส 1 มอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการเอส 1กว่า 10 ล้านบาท

ปตท.สผ. สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการเอส 1 ประจำปี 2561 กว่า 10 ล้านบาท และมอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตอำเภอลานกระบือกว่า 3 ล้านบาทเมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ได้จัดพิธี มอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 80 พรรษา เทศบาลตำบลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ประกอบด้วยทุนการศึกษาแก่ นักเรียนในเขตอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และบุตรข้าราชการตำรวจในเขตอำเภอลานกระบือและอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 398 ทุน และทุนการศึกษาเพชร เอส 1 ซึ่งเป็นทุนระดับปริญญาตรี ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 4 ทุน แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอลานกระบือโดยนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ปตท.สผ. โครงการเอส 1 นำโดย ายนพดล ชินบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 นี้ ปตท.สผ. ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการเอส 1 รวมทั้งบุตรข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา กว่า 2,500 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 10 ล้านบาท
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ในเขตอำเภอลานกระบือ อีกกว่า 3 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. โครงการขยายผิวเส้นทางจราจร ปีที่ 5 แก่ อบต.ลานกระบือ อบต.บึงทับแรต และ เทศบาลลานกระบือ แห่งละ 1 ล้านบาท รวม 3,000,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงสวนร่มเกล้า แก่ อำเภอลานกระบือ 100,000 บาท
3. โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ แก่ อำเภอลานกระบือ 60,000 บาท.//

อาทิตย์ สุวรรณโชติ “ข่าวสด”ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร/รายงาน