หน่วยงานรัฐ เอกชน ร่วม”สนทนายามเช้า”ข้อราชการ คึกคัก

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น ภายห้องโถงอาคารเทศบภาคาลเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ ศาล อัยการ เรือนจำกลาง โรงพยาบาลกำแพงเพชร การกีฬาและท่องเที่ยว หน่วยงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายธนาคาร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร   หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ​ภาคเอกชน​ ฯลฯ​ เดินทางร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 10 นำโดย นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานการจัดกิจกรรม “สนทนายามเช้า” จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 10/2561 เจ้าภาพในครั้งนี้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พลตำรวจตรี เฉลิมพล จินตรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้​ กิจกรรม“สนทนายามเช้า จังหวัดกำแพงเพชร จัดขึ้นเดือนละครั้ง เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ได้ร่วมรับประทานอาหารเช้า มีโอกาสพบปะสนทนา ถึงปัญหาอุปสรรคข้อราชการ การดำเนินงานต่างๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนการปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร ในด้านต่างๆร่วมกัน  เพื่อให้ให้การประสานงานระหว่างหน่วยราบรื่น​เรียบร้อย เกิดประโยชน์จังหวัดกำแพงเพชร และประชาชนอย่างสูงสุด ต่อไปหลังจากที่หน่วยงานราชการต่างๆได้รายงานและร่วมสนทนาในปัญหาต่างๆกันเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้พบปะกล่าวสนทนากับผู้ร่วมประชุม  ​สร้างงาน สร้าง​อาชีพ​ สร้าง​รายได้​ และ​สร้าง​ช่องทาง​การตลาด​ พร้อมส่งเสริม​การ​ท่องเที่ยว​ รวมถึง​กระตุ้นเศรษฐกิจ​ในพื้นที่​ ฯลฯ ตามนโยบายของ​รัฐบาล ​และกระทรวง​มหาดไทย​  เน้นย้ำถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การสร้างคนดีแล้วต่อยอดให้เป็นคนเก่ง, การครองตัว ครองตน, การรู้จักสังเกต, การติดตามสถานการณ์ข่าวสารบ้านเมือง, ทิศ 4, การอภัยทาน, อานิสงส์การสวดมนต์ และการอุปสมบทบรรพชา ฯลฯ สอดคล้องกับวาระสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรในการสร้างคนดี รักษาศีล 5 และการสวดมนต์ เป็นต้นสำหรับครั้งต่อ“สนทนายามเช้า” เจ้าภาพส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ขึ้นรับป้ายในการเป็น เจ้าภาพ จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า ครั้งที่ 11 ในครั้งต่อไป ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมประธานกาญจนาลัย ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร