รพ.ชุมชน ทม.กำแพงเพชร เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภายใต้การบริงานของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิชน นายกเทศบาลเมืองกำแพงเพชร งานโรงพยาบาลชุมชน กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเชิงรุก  ออกปฏิบัติการเยี่ยมติดตามอาการผู้ป่วยในชุมชน และบริการรับส่งตัวผู้ป่วยติดเตียงไปยัง รพ.กำแพงเพชร ผู้ป่วยอยู่ชุมชนป่ามะปราง เพื่อเข้าพบแพทย์และเจาะเลือดตามแพทย์สั่งจาก(รพ.รามาธิบดี)

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดให้บริการ ประชาชนในชุมชนและทั่วไป สามารถเข้ารับการบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง  ตามนโยบายสำคัญของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชรนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร  ต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากโรงพยาบาลของรัฐในปัจจุบัน เต็มไปด้วยผู้ใช้บริการจนหนาแน่น ส่งผลต่อการตรวจคัดกรองรักษา ผู้ป่วยที่เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากปริมาณของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวัน

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีประชากรชุมชน 27 ชุมชน กว่า 30,000 คน และมีผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัวอยู่ทุกชุมชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดูแลรักษาพยาบาล ปัจจุบัน โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมให้บริการแล้ว เปิดให้บริการดูแลด้านสาธารณสุขแก่พี่น้องชาวเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และพื้นที่ใกล้เคียง ในวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เวลา 08.30 น. – 20.30 น.) ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลชุมชนของเราได้ ซึ่งสามารถติดต่อประสานงานการใช้รถฉุกเฉินเพื่อรับ-ส่งต่อผู้ป่วย ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข     055-716715  ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมให้บริการ และมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุข เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องชาวเทศบาลเมืองกำแพงเพชรทุกท่าน