ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสาสร้างป่ารักน้ำ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  เกตุพันธ์  ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสาสร้างป่ารักน้ำบริเวณป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ บ้านคลองปลาสร้อย ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร ร่วมด้วย นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอปางศิลาทองศิลาทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว กำนันผู้ใหญ่บ้าน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร องค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลกกว่า500 คนร่วมปลูกป่านายกิตติพัฒน์ ธาราภิบาลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า กล่าวรายงานว่า ขอร่วมต่อยอดใน กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสาสร้างป่ารักน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของการคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

ที่มีโครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” ในวันนี้ ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญได้เข้ามาช่วยกันรักษาความสมดุลในธรรมชาติให้ยั่งยืน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  ซึ่งทรงห่วงใยสิ่งแวดล้อมในเมืองไทย ทั้งทรัพยากรดิน ทรัพยากรป่าไม้ด้านนายบรรจง  ขุนเพชร  นายอำเภอปางศิลาทอง กล่าวว่าโครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆภายใต้กิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว  ได้จัดโครงการ

1.เพื่อเป็นการสนองต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

2.เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  เจริญพระชนมพรรษา ๖6 พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖1

3.เพื่อให้ประชาชนในตำบลปางตาไวได้ร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในตำบลปางตาไวให้มีความสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ และพื้นที่ป่าด้วยจิตอาสา

4.เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อพ.สธ.ตำบลปางตาไว) /  สมพงษ์ พงศ์สุทธิยากร //ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร