เชิญชวน หล่อเทียนพรรษา ณ วัดบาง

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธี หล่อเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ วัดบาง ตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.00 น. และ ในเวลา 18.00 น. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวกำแพงเพชรทุกท่าน ร่วมในพิธีเปิดงานหล่อเทียนพรรษา โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและร่วมทำบุญเนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 พร้อมรับชมการแสดงอันสวยงาม ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร สิริจิตอุทยาน โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 พร้อมชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันสวยงาม ตระการตา ของหน่วยงาน สถานศึกษา และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งจะแห่เทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดต่างๆ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้ดำรงสืบไป