🚨🚨แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมท่อประปา🚨🚨

🔊🔊การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการ ซ่อมท่อประปาขนาด Ø 400 มม. ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 – 16.30 น. 🔊🔊

📣1.ท่อ AC ขนาด 400 มม. แตกบริเวณตรงข้ามเทศบาลเมืองหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และ บริเวณหน้า บมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ทำให้พื้นที่ดังต่อไปนี้น้ำไม่ไหล/ไหลอ่อน ดังนี้-
💧 ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ,บ้านศรีโยธิน , บ้านบ่อสามแสน , หมู่บ้านเอื้ออาทร , ศูนย์ ปภ.เขต 8 , สำนักงานชลประทานที่ 4 , หมู่บ้านร่มไม้ , หมู่บ้านขวัญนคร , หมู่บ้านตำรวจ ,หมู่บ้านสหกรณ์ครู ,หมู่บ้านลำมะโกรก ,หมู่บ้านศรีเจริญ , หมู่บ้านริมคลอง ,หมู่บ้านเทพประทาน ,ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ,ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน , โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม, โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร , โรงเรียนเทศบาล 1 , ถนนราชดำเนินฝั่งซ้าย , ถนนเจริญสุขฝั่งซ้าย , ถนนชากังราว , ถนนสายเลี่ยงเมือง , ถนนกะโลทัย , ถนนวิจิตร , ถนนราชวิถี , ถนนเทศบาล , ถนนวังคาง , วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

💧พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้แก่ บ้านลำมะโกรก, หมู่บ้านศรีเจริญ, หมู่บ้านมงกุฎเพชร

🔨⛏ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 16.30 น.
ของวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 🔨⛏

การประส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำโปรดเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ให้เพียงพอในวันและเวลาดังกล่าว และจะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด อาจพบน้ำขุ่น มีสี และมีตะกอนเล็กน้อยภายหลังการซ่อม และต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร โทร 055-711373 หรือ PWA Contact Center 1662