วันหยุด..แห่ไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง ศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองกำแพงเพชร

แห่ไหว้ของพรเจ้าพ่อหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กำแพงเพชร

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเต็มไปด้วยบรรยากาศของ ประชาชน ที่ใช้โอกาสวันหยุดหลายวันเดินทางมาสักการะแก้บน เพื่อความเป็นสิริมงคลกันแน่นบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ผู้สื่อข่าวได้ไปติดตามบรรยากาศที่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตั้งอยู่บริเวณวัดพระแก้ว และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ถนนสายกำแพงเพชร พรานกระต่าย สุโขทัย โดย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้เตรียมสถานที่ ทำความสะอาด ปรับปรุงสถานที่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดกำแพงเพชร  พบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงบ่ายของวันนี้ ถนนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เต็มไปด้วยรถของนักท่องเที่ยวเดินทางและประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ทางเดินทางมากราบไหว้สักการะเจ้าพ่อหลักเมือง เนื่องในโอกาสวันหยุดหลายวันช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

 

ที่ลานหน้าศาลหลักเมือง จึงเต็มไปด้วยเครื่องเซ่นไหว้ ที่นิยมกันนำมากับไหว้แก้บนกันคือ หัวหมู รองลงมาก็คือเป็ด ไก่ ตามด้วยผลไม้นานาชนิด นอกจากนี้ที่ขาดไม่ได้ มีเครื่องดื่มสุรา รวมทั้งสิ่งที่นิยมอีกชนิดหนึ่งที่นำมากราบไหว้ เพราะเชื่อว่าเป็นที่นิยมชมชอบของเจ้าพ่อหลักเมือง ก็คือ พวงมาลัยดอกดาวเรืองสีเหลือง เป็นที่เชื่อกันว่า หากมากราบไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชรแล้ว ต้องนำหัวหมู และพวงมาลัยมาถวาย จึงจะได้สมหวังดังปรารถนา ดังที่ได้อธิษฐานจิตขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล บางท่านบางครอบครัวก็มาขอโชคลาภ และเมื่อสมหวังดังจิตภาวนาแล้ว ก็จะนำหัวหมู และพวงมาลัย รวมทั้งเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ มากราบไหว้แก้บนกัน ถ้าท่านใดได้ลาภก้อนใหญ่ ก็จะถึงกับขนาดว่าจ้างลิเก มาเล่นแก้บนกันหลายคืนเลยทีเดียว ผู้สื่อข่าวได้สอบถามพุทธศาสนิกชน ที่มากราบไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ทราบว่า ส่วนใหญ่เป็นประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ที่ไปอาศัยทำงานอยู่ยังต่างถิ่น และกลับมายังภูมิลำเนา บ้านเกิดของตนเอง ในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลวันเข้าพรรษา ทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่ได้มากราบไหว้บูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเอง ก่อนที่จะกลับไปด้วยจิตใจอันผ่องใส พร้อมที่จะทำหน้าที่หรือหน้าที่การงานต่อไปได้อย่างมีความสุขและจะกลับมาอีกครั้งในปีถัดไป ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง กำแพงเพชร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแพงเพชร สำหรับเจ้าพ่อหลักเมือง มีนามว่า “เจ้าหมื่นขุนศรีวรจักร” ศาลหลักเมืองกำแพงเพชรมีอายุตามจารึก ว่า ตั้งมาเก่าแก่นานกว่า 700 ปี เชื่อกันว่าพระเจ้าชัยวรมันต์ ผู้เรืองอำนาจในสมัยนั้นเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น และมีการบูรณะปรับปรุงอาคารศาลหลักเมืองกำแพงเพชรหลายครั้ง ตามหลักฐานที่ปรากฏ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อหลักเมือง หมายถึงความมั่นคง ประดุจเป็นเมืองที่ปราการทำด้วยเพชร ประชาชนให้ความนับถือเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากมายและเป็นที่กล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์  ดลบันดาลประทานพร  ความเป็นสิริมงคล ความสุขในชีวิตความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพการงาน ธุรกิจการค้าปกป้องคุ้มครองบ้านเมือง ให้อยู่เย็นเป็นสุข

สำหรับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร บริหารจัดการดูแลศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร โดยผู้ปกครองศาลเจ้า และผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร  ภายใต้การบริงานราชการของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร  ได้บริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจได้รับรางวัลชนะเลิศศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นระดับประเทศประเภท ศาลเจ้าขนาดเล็ก 5 ปี ติดต่อกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2559 จากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ได้รับรางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นระดับจังหวัด 10 ปี ติดต่อกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2559 จากกระทรวงจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกัน //ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร