“แสดงพลังความจงรักภักดี” พสกนิกรกำแพงเพชร ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร.10

“แสดงพลังความจงรักภักดี” พสกนิกรกำแพงเพชร ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 จังหวัดกำแพงเพชรนำโดย นายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเนื่องใน วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยตั้งแต่ช่วงเช้าผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีที่หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในเวลา 17.30 นาทีของวันเดียวกัน นายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำข้าราชการแต่งเครื่องแบบชุดขาวตามสังกัด ร่วมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ ศาล อัยการ  ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บัญชาการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 35  เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรผู้ บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ชมรมคนรักในหลวง รวมทั้งสื่อมวลชน และประชาชนที่สวมเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานริมปิงโดยพิธีเริ่มในเวลา 17.30 น. พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้สวมใส่เสื้อสีเหลือง เสื้อพระราชทาน ผ้าชุดไทย หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสวมเครื่องแบบปกติขาว ได้เดินทางมาพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี และมีพิธีถวายความจงรักภักดี ของประชาชนผู้นับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม บริเวณหน้าพระฉายาลักษณ์ ยังมีการแสดงรำถวายพระพรด้วยการจำนวน 1 ชุดจากนั้นผู้แทนหน่วยงานราชการ เอกชน ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างขึ้นถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน ตามลำดับกว่า 50 คณะ เมื่อเสร็จแล้วเวลา 19 .00 น.นายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธี โดยมีวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรประธานในพิธี ได้ขึ้นไปยังโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร  เทพยวรางกูร  ถวายความเคารพ ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ ก่อนที่จะเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นำไปต่อให้กลับเข้าราชการ ประชาชนได้จุดเทียนต่อจากประธานในพิธี เสร็จแล้วประธานในพิธีได้กล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เจ้าหน้าที่เปิดเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวพร้อมกับพสกนิกรชาวจังหวัดกำแพงเพชร ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ 3 ครั้งเป็นอันเสร็จพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชขัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561//ทีมข่าว สังกัด ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร