อดีต สส.ไผ่ ลิกค์ เปิดประกวด พระเครื่อง ตลาดพระเครื่องชากังราวพลาซ่า

อดีต สส.ไผ่ ลิกค์ เปิดประกวด และอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาเหรียญคณาจารย์ เครื่องขลังวัตถุมงคล ได้รับความสนใจจากเซียนพระแห่มาร่วมงานกันอย่างคึกคักวันที่ 29 กรกฎาคม 2561  ชมรมตลาดพระเครื่องชากังราวพลาซ่าจังหวัดกำแพงเพชร ก่อนถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานประกวดและอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชา เหรียญเกจิคณาจารย์ เครื่องรางวัตถุมงคลทั่วประเทศ ได้รับเกียรติจาก นายไผ่ลิกค์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดร่วมด้วย นายกำพล ปัญกุล นายกสมาคมพระเครื่องเมืองกำแพงเพชร และผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชา จังหวัดกำแพงเพชรร่วมในพิธีเปิดนี้กันอย่างคับคั่ง  และในพิธีเปิด นายไผ่ ลิกค์ได้มอบเงินสนับสนุนแก่ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 20 แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา โรงเรียนบ้านเนินพลวง โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ โรงเรียนบ้านคลองแขยง โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง โรงเรียนคลองลานวิทยา โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ โรงเรียนฤกษ์หร่ายสามัคคี โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด โรงเรียนบ้านส่องตาแล โรงเรียนบ้านคลองภูประชาสรรค์  โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา โรงเรียนบ้านสิริแก้วเจริญโ รงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์โ รงเรียนบ้านจันทิมา โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านโขมงหัก โรงเรียนบ้านวังเจ้า ซึ่งเป็นเงินที่ทางผู้จัดการประกวดพระเครื่องในครั้งนี้ ได้นำรายได้ส่วนหนึ่ง มอบสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับสถานศึกษา ที่มีผลดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกมาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 20 โรงเรียน นอกจากนี้ นายไผ่ ลิกค์ ยังได้ร่วมสนับสนุนการจัดประกวดพระเครื่องในครั้งนี้ โดยมูลนิธิเรืองวิทย์ลิกค์ ได้มอบเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดประเภทเหรียญหลวงพ่อวิบูลและผู้ชนะเลิศอีก 10,000 บาท แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดประเภทพระบูชากำแพงขาโต๊ะ สำหรับวัตถุประสงค์ของการประกวดพระเครื่องพระบูชาในครั้งนี้ของคณะกรรมการจัดงาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชา และเหรียญคณาจารย์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้รู้จักพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ในแต่ละรุ่น พระแต่ละจังหวัดเป็นอย่างดี รวมทั้งส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อให้นักสะสมและอนุรักษ์พระเครื่องชาวเมืองกำแพงเพชร ได้มีแหล่งนัดพบและเป็นสถานที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และพระเครื่อง ทั้งนี้จะเป็นการอนุรักษ์พร้อมกับสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบทอดเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลาน โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของสิ่งผิดกฎหมาย หรือยาเสพติดต่อไป ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชร และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกด้วย