เข้าพรรษา ไฟฟ้าจังหวัดกำแพงเพชร ถวายเทียนหลอดไฟฟ้า วัดบ่อสามแสน

ในช่วง วันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะถือโอกาสเข้าวัดทำบุญ ฟังเทศน์ พร้อมๆ กับกิจกรรมการทำบุญคือ “ถวายเทียนพรรษาในอดีตระหว่างวันเข้าพรรษา พระภิกษุสงฆ์จะไม่สามารถไปจำวัดที่อื่นได้ และประกอบกับว่าในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน วัดในต่างจังหวัดไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้องอาศัยแสงสว่างจากเทียน ญาติโยม จึงมีการถวายเทียนในวันเข้าพรรษา โดยการทำบุญด้วยการถวายเทียนมีอานิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำเทียน และหลอดไฟไฟ้ฟ้าจำนวนหนึ่งไปทำบุญที่วัดบ่อสามแสน หมู่ 6 ตำบลหนอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้า พระครูวชิรปัญญากร รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดบ่อสามแสน และพระสงฆ์ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา และอุปกรณ์หลอดไฟฟ้า อานิสงส์ของการถวายเทียนหรือหลอดไฟในวันเข้าพรรษาว่ากันว่า “การถวายเทียนเข้าพรรษา หรือว่า ถวายกระแสไฟในพระพุทธ-ศาสนา เหมือนกัน อย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเทวดาจะมีรัศมีกายสว่างมากการถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบๆ มาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตน 3 เดือน พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น เมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ส่งผลให้ผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงส์ คือ

  1. ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน
  2. ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ
  3. ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี
  4. เจริญไปด้วยมิตรบริวาร
  5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย
  6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว
  7. เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์
  8. หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน

พระครูวชิรปัญญากร รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดบ่อสามแสน ท่านได้บอกว่าจะนำหลอดไฟไปเปลี่ยนหลอดเดิมที่หมดอายุ ให้แสงสว่างไม่เพียงพอ ภายในศาลาการเปรียญ เพื่อให้ญาติโยมสูงอายุมาทำบุญจะได้มองเห็นพระมองเห็นทางเดิน แสดงว่าหลอดไฟฟ้านั้น มีความจำเป็นไม่แพ้เล่มเทียนที่ ใช้ในการจุดบูชา ต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ส่วนแสงไฟจากหลอดนีออน ช่วยให้บริเวณวัดศาลาได้มีแสงสว่าง สามารถร่วมทำกิจกรรมในพระพุทธศาสนาภายในวัดร่วมกันได้ และได้รับความสะดวกสบาย ไปตามยุคสมัย ประยุกย์เข้ากันได้ ในปัจจุบันเราจึงมักเห็นว่าหลายพื้นที่นอกจากถวายเทียนพรรษากันตามประเพณีแล้วก็ยังนำหลอดไฟฟ้าไปถวายยังวัดตามชนบทและถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนในประเพณีวันเข้าพรรษากันมาอย่างต่อเนื่องนั่นเอง//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร