ท่องเที่ยว รถราง ไหว้พระ กำแพงเพชร

หลวงพ่อเพชร วัดบาง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย  ส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวในเส้นทาง “ไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า @ จังหวัดกำแพงเพชร” ในช่วงวันหยุดยาว 27-29 กรกฎาคม 2561

พระพุทธวชิรปราการ ในพระอุโบสถ วัดคูยางพระอารมหลวง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยว อันจะทำให้เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย เกิดความเป็นสิริมงคลในวันอาสาฬหบูชา (วันที่ 27 กรกฎาคม 2561) และวันเข้าพรรษา (วันที่ 28 กรกฎาคม 2561) รวมทั้ง ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อเป็นสวัสดิการสังคมตามแนวคิด “ประชารัฐ” เพื่อสร้างโอกาสทางการท่องเที่ยวพร้อมกันทั่วประเทศ  โดยรูปแบบกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2561 ททท.สุโขทัย ร่วมกับ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อบจ.กำแพงเพชร จัดทำเส้นทางท่องเที่ยว “นั่งรถราง ไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกำแพงเพชร เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต” โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น 2 รอบ ต่อวันจุดจอดรถรางรับส่งนักท่องเที่ยว ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ลานโพธิ์) พานักท่องเที่ยวนั่งรถรางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร , ศาลพระอิศวร, หลวงพ่อโม้ วัดเทพโมฬี, พระพุทธวชิรปราการ วัดคูยาง, รอยพระพุทธบาท วัดเสด็จ, หลวงพ่อเพชร วัดบาง ฟรี ……ไม่มีค่าใช้จ่าย