โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน นักศึกษา

โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน นักศึกษา “กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ต้านภัยยาเสพติด
เทศบาลเมืองกำแพงเพชรวันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน นักศึกษา “กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ต้านภัยยาเสพติด ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โยมี นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัด “กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ต้านภัยยาเสพติด ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร คือ เพื่อสอนและฝึกหัดให้นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้สามารถว่ายน้ำเป็นและสามารถเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ และสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล โดยมีผู้ฝึกสอนว่ายน้ำจากสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้ควบคุมดูแล สอนการว่ายน้ำที่ถูกต้องและการช่วยชีวิตทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างปลอดภัย