สภ.เมือง กพ.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด เข้มข้น

สภ.เมือง กพ.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด

Read more

ยอดเดินวิ่งกว่า 6 ล้านที่อำเภอขาณุฯ สมทบทุนโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ยอดเดินวิ่งกว่า 6 ล้านที่อำเภอขาณุฯ สมทบทุนโรงพยาบาลกำแพงเพชร

Read more

เฮียแดง ซ้อแดง บ.โรงสีธันยบูรณ์สถาพร ทำบุญมอบ 4 แสนให้โรงพยาบาลฯ

มอบ 4 แสนให้โรงพยาบา

Read more

ชาวบ้านโวย เจ้าของที่ปิดทางเข้าวัดใช้มา 50 ปี เข้าวัดทำบุญไม่ได้

ชาวบ้านโวย เจ้าของที่ปิดทางเข้าวัดใช้มา 50 ปี เข้าวัดทำบุญไม่ได้

Read more

สุดยอด..สื่อโซเชียล แชร์กระหน่ำ ตามเจอแล้วเจ้าของสุนัขนามว่า”แบคกี้”

สุดยอดสื่อโซเชียล แชร์กระหน่ำ ตามเจอแล้วเจ้าของสุนัขนามว่า”แบคกี้”

Read more

ผู้ว่าฯนำชาวพุทธ ร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างคนดี รักษาศีล 5

ผู้ว่าฯนำชาวพุทธ ร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างคนดี รักษาศีล 5

Read more

เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนราษฎรประจำชุมชน

อาสาสมัครฝ่ายทะเบียนราษฎรประจำชุมชน

Read more

พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

Read more

วันเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์วนประเวสน์

วันเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติกัณฑ์วนประเวสน์

Read more