ผู้ว่าฯเปิดงานประมูล งานงิ้ว ไหว้เจ้าประจำปี ศาลเจ้าพ่อกวนอู กำแพงเพชร

ไหว้เจ้า ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล

ประมูลสิ่งของมงคลศาลเจ้าพ่อกวนอูกำแพงเพชร  

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 19.30 น.นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพช นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  นายวัฒนา  เอี่ยมอธิคม  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพช พ.ต.ท.สุภาพ บัวดี รองอัยการจังหวัดกำแพงเพชร นางสมพิศ แก้วแด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นางรัชนี อัศวสุธีระกุล นางชมดี สุทธะมุสิก  นางธัญญา รุ่งชาญชัย นางสุดสิริ ศุภกิจเจริญนาง วิชสุดา เกตุ  ปรีชาสวัสดิ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายธำรงคฺ์ อัศวสุธีรกุล อดีตส สปช.กำแพงเพชร ประธานคณะกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร   นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร  รองประธานคณะกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร   พ.ต.อ.ขัตติยะ อนันตวงศ์ อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก   นางศิริพร ลี้นะวัฒนาผู้บริหารบริษัทในเครือ ฮั้วเฮงหลี คูโบต้า Toyota  ปั๊มน้ำมัน ปตท. กำแพงเพชร นายสุภชัย ปิติวุฒิกรรมการบริหารบริษัทโตโยต้า กําแพงเพชร ฮั้วเฮงหลี นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ประธานมูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์ประธานมูลนิธิกำแพงเพชรสว่างธรรมสถาน แล้วพ่อค้านักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนและ นายอุทัย ศุภกิจเจริญ ประธานคณะกรรมการจัดงานศาลเจ้าพ่อกวนอู ประจำปี 2561โดยคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อกวนอู ได้กำหนดจัดงานประจำปีวันคล้ายวันเกิดของเจ้าพ่อกวนอู โดยอัญเชิญกระถางธูปเทพเจ้าจากศาลเจ้าศ่ลศักดิ์สิทธิ์ ภายในจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการตั้งโต๊ะบูชา 3 ชั้นเทพเจ้า  พิธีเค่งจก หรือพิธีถวายเครื่องสักการะเทพเจ้า บูชาเทพเจ้า โดยมีเทพเจ้าพ่อกวนอู ประดิษฐาน กิมเซ็ง หรือรูปหล่อเจ้าพ่อกวนอูนั่งอยู่บนบัลลังมังกรภายในศาลเจ้าประวัติตำนานเกี่ยวกับทีกง ทีตี่แป่บ้อ  หรือการบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน เกี่ยวข้องกับความเชื่อ มายาวนานเป็นพันปีแล้ว  การบวงสรวงเทพยาดาฟ้าดิน จะดลบัลดาลความร่มเย็นเป็นสุข บันดาลความอุดมสมบูรณ์ และการสักการบูชาทีกง ทีตี่แป่บ้อ ถือเป็นเทพยดาฟ้าดินนี้ เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งหลาย การบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน การสักการบูชาเทพต่างๆ  จะสามารถบันดาลความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร และความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งปวงให้กับผู้ที่บูชา เจ้าพ่อกวนอูมีตำนานเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับ เล่าปี่ และเตียวหุย ตามพงศาวดารเรื่องสามก๊ก หน้าแดงเหมือนพุทราสุก มีหนวดเครางดงาม มีง้าวเป็นอาวุธคู่กาย มีความรอบรู้ด้านการทหาร มีพาหนะสุดยอด คือม้าเซ็กเทา ชีวิตในการศึกร่วมกับเล่าปี่ด้วยความซื่อสัตย์ จงรักภักดีและกล้าหาญ หลังจากท่านสิ้นชีวิตลง ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งคุณธรรม และมีความซื่อสัตย์สูงส่ง โดยอัญเชิญเทพเจ้าอีกหลายพระองค์สถิตร่วมกันอยู่ภายในศาล คือ เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่สวรรค์ หรือเจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่เจี่ยเทพธิดา  เจ้าพ่อเห้งเจีย และ เจ้าพ่อหลักเมือง ประกอบในพิธีนี้ ท่ามกลางศิษย์ที่เคารพศรัทธาร่วมในพิธีนี้กันรอย่างพร้อมเพรียง และค่ำของวันเดียวกันนี้ มีงานกินเลี้ยงสังสรรค์ และประมูลสิ่งของมงคลภายในศาลเจ้า ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ทางธุรกิจการค้า ซึ่งผู้ประมูลประกอบไปด้วย พีที แพลงตอนทรานสปอร์ต เอวี มอเตอร์ สิงโตทองไรซ์ นายวิชัยภัคภูมิพิสุทธิ์ บริษัทสามเพชร คุณวิชสุดา เกตปรีชาสวัสดิ์ห้างทองไทยเจริญศุภชัยโอสถ วลัยพรทรานสปอร์ต ห้างชุมการค้า และห้างร้านบริษัทภายในจังหวัดกำแพงเพชรได้ร่วมกันประมูลนำรายได้เข้าศาลไว้เพื่อเป็นทุนบูรณะปฏิสังขรให้ศาลมีรความสวยงามเป็นที่ศรัทธา สักการะ เพ่อความเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดกำแพงเพชรต่อไป//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกแพงเพชร